Beredskapskonferansen for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet, i samarbeid med Nord Universitet og Kunnskapsdepartementet, har gleden av å invitere til den årlige konferansen om samfunnssikkerhet og beredskap som arrangeres for og av kunnskapssektoren.

Published Endret

Konferansen arrangeres i Bodø 26. og 27. april 2022.

Risiko, illustrasjon. Foto: Shutterstock

Konferansen henvender seg til rektorer, direktører, ledere, beredskapsansvarlige og andre interesserte i kunnskapssektoren. I løpet av to dager kan du få med deg Beredskapskonferansen for kunnskapssektoren og Øvelse Nord i Bodø, samt treffe kolleger fra kunnskapssektoren på fellesmiddag tirsdag kveld.

Arrangement: Velg mellom dagstur tur/retur tirsdag eller todagers tur med konferanse + middag tirsdag kveld og Øvelse Nord onsdag (som observatør).

Arrangør: Beredskapskapsrådet for kunnskapssektoren og Nord Universitet

Kostnad: Ingen utenom middag tirsdag

Program: Nytt fra Kunnskapssektoren, sikkerhetsloven, bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som beslutningsstøtte for ledelsen, erfaringsdeling med vekt på forebygging og håndtering av PLIVO-hendelser i kunnskapssektoren

Invitasjon med detaljert program og påmelding sendes ut i slutten av januar 2022.

Vel møtt!