Ny faglig sekretariatsleder i Beredskapsrådet

Marie Røyksund tar seg av den daglige driften i Beredskapsrådet. Målet er å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Publisert Sist oppdatert
Marie Røyksund
Marie Røyksund

Beredskapsrådet er et frivillig nasjonalt råd som ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2017 for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Målet er at både de statlige og private institusjonene opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette. Sekretariatet for rådet er plassert ved Universitetet i Stavanger.

Marie Røyksund skal som faglig sekretariatsleder ta seg av den daglige driften av rådet. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved UiS og har bakgrunn innen risikostyring og samfunnssikkerhet.  Våren 2019 avsluttet hun doktorgradsprosjektet sitt som handlet om koblingen mellom risikofagfeltet og tilsynsmyndighetenes utvikling av regelverk og reguleringsstrategier. Endringen i og implementeringen av den usikkerhetsbaserte risikodefinisjonen i petroleumsregelverket ble brukt som eksempel. Røyksund har også erfaring fra praksisfeltet, hvor hun som risikoanalytiker og konsulent har bistått i prosjekter innen risikostyring, risikoanalyser, sikring, IKT og beredskap både i privat og offentlig sektor. 

Blir lagt merke til

Beredskapsrådet består av medlemmer fra 14 ulike aktører i kunnskapssektoren. Sammen jobber de med relevante temaer og problemstillinger innen sikkerhet og beredskap, som for eksempel risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), beredskapsplaner, kriseorganisering og informasjonssikkerhet.

– Vi blir lagt merke til i sektoren. Våren 2021 la vi fram en koronaoppsummering som handlet om håndteringen av den første fasen etter at Norge stengte ned i mars 2020. Vi har også hatt (og har fortsatt) fokus på ulovlig kunnskapsoverføring og kravene som stilles til sektoren, og for tiden arbeider vi med en veiledning i ROS-analyser for kunnskapssektoren som skal ferdigstilles i løpet av våren, sier Røyksund.

Rådet ble opprettet som et prøveprosjekt i 2017, men har nå fått faste rammebetingelser. Arbeidet ledes fra UiS, og drar nytte av UiS' sterke fagmiljø innen samfunnssikkerhet og risikostyring gjennom et tett samarbeid om ulike faglige problemstillinger

– Det er helt klart behov for Beredskapsrådet. Å ha et råd som kan operasjonalisere sikkerhets- og beredskapsarbeidet i sektoren har vist seg å være viktig. Hvordan kan vi dra nytte av hverandres kunnskap, utvikle et felles faglig utgangspunkt og lære av hverandre. Det er en av de viktigste oppgavene våre, sier Røyksund.

Veien videre

– Hva ser du fram til å arbeide med i tiden som kommer?

– Beredskapsrådet har vedtatt nye mål for den kommende perioden. Vi skal bli enda mer synlige i sektoren, fortsette å arbeide med erfaringsdeling av beste praksis og fange opp de utfordringene sektoren står overfor. Den årlige konferansen som arrangeres av Beredskapsrådet i april, blir også et høydepunkt, sier Røyksund, som synes det har vært spennende og lærerikt å ta fatt oppgaven som ny faglig sekretariatsleder i Beredskapsrådet i 2021.

Neste måned, april 2022, ønsker hun velkommen til Beredskapskonferansen i samarbeid med Nord Universitet i Bodø og Kunnskapsdepartementet.