Ny prosjektleder i Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

I april 2020 videreførte professor Ove Njå prosjektlederrollen for KATS til førsteamanuensis II Henrik Bjelland.

Published Endret

Professor Ove Njå videreførte i april 2020 prosjektlederrollen for Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet til førsteamanuensis II, Henrik Bjelland. Ove Njå har arbeidet med tunnelsikkerhet i mange år, og var sentral i arbeidet som ledet fram til en tunnelsikkerhetsklynge (NTSC, nå VIA) i 2016, og senere realiseringen av KATS i 2018.

Byttet av prosjektleder er drevet fram av prosjektets utvikling i omfang. KATS er organisert med sine egne, selvstendige aktiviteter, og med flere assosierte PhD-prosjekter. I 2020 har vi igangsatt mange planlagte aktiviteter, som alle krever tett faglig oppfølging i tillegg til styring og koordinering. For å få mer kapasitet til både faglig oppfølging og prosjektstyring, ble det våren 2020 besluttet å overføre prosjektlederrollen til Henrik, sier Ove Njå.

Henrik Bjelland har siden 2015 vært engasjert som førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Han er også faglig leder for fagområdet samfunnssikkerhet i Multiconsult, som er partner i Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet. Han har over 15 års erfaring med rådgivning innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring i ulike samfunnssektorer. Bjelland er utdannet branningeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund og sivilingeniør/PhD innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.