Offentlige anskaffelser og samfunnssikkerhet

Torsdag 8. juni 2023 kl. 09:00-14:00,
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

En konferanse om sikkerhet, jussens virkemåter, regulering av ulike verdier og erfaringer fra anskaffelser innen samfunnskritiske tjenester.

Published Endret
Illustrasjon av offentlige anskaffelser, samfunnssikkerhet og jus
Illustrasjon: Shutterstock

For å markere avslutningen på ProCritS – et fireårig forskningsprosjekt som har undersøkt effekten av offentlige anskaffelsesprosesser på kritiske tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap, inviterer Universitetet i Stavanger sammen med sine prosjektpartnere Universitetet i Oslo og NTNU Samfunnsforskning til konferanse.

Hensikten med ProCritS har vært å belyse mulighetsrommet og forutsetningene for å ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner innenfor de rammer EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser setter. I prosjektet har nye data fra anskaffelser av tjenester både innen transport av kritisk syke og sikrings- og vekterarbeid blitt samlet inn og analysert. På konferansen vil det i tillegg til forskerteamets presentasjoner av funn og anbefaling fra prosjektet, bli diskusjoner mellom forskere, praktikere og andre interessenter om bruken av ny kunnskap og læringspunkter i lys av et sikkerhets- og beredskapsbilde i stadig endring.

Påmelding her!

Konferansen inkludert lunsj er gratis. Arrangementet har begrenset antall plasser.

Se programmet nedenfor for mer informasjon.

Program

Moderator morgensesjonSissel H. Jore, UiS
09:00Presentasjon av prosjektet                Kenneth P. Gould, UiS
09:15Presentasjon av hovedfunn i prosjektetKenneth P. Gould, UiS
09:45EU/EØS lov om offentlige anskaffelser – rasjonale, virkemåte og unntakFinn Arnesen, UiO
10:05Hvorfor er sikkerhet så "vanskelig" å regulere?Petter Almklov, NTNU
10:25 Diskusjon 
10:45Pause 
11:00Konkurranser i offentlige anskaffelserTrygve Losnedahl, UiO
11:15Unprocurable essentialitiesKristine Størkersen, SINTEF
11:30Anskaffe pålitelighet?Tone Slosvik, UiS
11:45Diskusjon 
12:15Lunsj 
 Moderator etter lunsjTrygve Losnedahl, UiO
13:00Presentasjon av anbefalinger 
13:15Panelsamtale: Offentlige anskaffelser, regulering og forvaltning av samfunnssikkerhet                                        
14:00 Slutt 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo har adresse Karl Johans gate 47, 0162 Oslo.