Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhetskonferansen

UTSATT TIL 2022: En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit.

Publisert: Endret:
Fakta

På grunn av den nåværende situasjonen med COVID-19, ser vi oss nødt til å utsette Samfunnssikkerhetskonferansen. Vi vil vurdere situasjonen i august/september 2021 og planlegge for gjennomføring i 2022. Nærmere info vil følge. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss: Send e-post

Gå direkte til...
Fra fjorårets konferanse.

Om konferansen

«Hvilken risiko representerer pandemier for samfunnssikkerheten, og hva er samfunnets teoretiske og praktiske respons?»

Arne Rettedals hus i høstfarger
Våren 2021 preges av covid-19.

Oppdatert informasjon 22.03.2021:Samfunnssikkerhetskonferansen 2021 avlyses basert på den usikre covid-19-situasjonen vi fremdeles er i. Programkomiteen møtes igjen i månedsskifte august/september 2021 for å diskutere dato for konferansen i 2022.Vi satser foreløpig på det samme programmet. Vi beklager dette, men kanskje kan dette gi oss en bedre mulighet for å være fysisk samlet, og igjen møte det det spennende nettverk av samfunnssikkerhets kompetanse som kjennetegner denne konferansen fra tidligere år.

Programkomiteen for Samfunnssikkerhetskonferansen har gleden av å invitere til den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge. En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit. Samfunnssikkerhetskonferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger. Vi ønsker også å bidra til å bygge broer mellom ulike fagmiljøer og organisasjoner innen samfunnssikkerhetsområdet. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning er i fokus. Tillit i koronaens tid 

Årets konferanse har trussel og respons ift covid-19 som ramme, der «tillit» er et gjennomgangstema. Professor og filosof Henrik Syse åpner med temaet "Tillit i koronaens tid: Hvordan bygger vi et trygt samfunn i møte med store kriser?»Samfunnssikkerhet fordrer tillit i befolkningen til aktuelle myndigheter. Undersøkelser viser at befolkningen i Norge, så langt, har høy tillit til regjeringens respons og håndtering av Covid-19 krisen. På Samfunnssikkerhetskonferansen vil du få høre om erfaringer, dilemma og utfordringer fra regjeringshold, fra kommune sektoren og privat næringsliv, så vel som fra representanter fra «frontliners», de som stod ute i den spisse enden. Og så får du innblikk i, og oppdatering på det siste på forskningsfronten hva Covid-19 angår. 

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen samfunnssikkerhetsområdet.

Foredragsholdere - flere kommer

Øystein Lund Bø
Dekan

Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet ved UiS

Øystein Lund Bø. Foto: Monica-larsen.com
Ronny Kristoffersen
Sjef

Sjef KNM Harald Haarfagre (Madla)

Ronny Kristoffersen
Henrik Syse

Research Professor

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Henrik Syse
Elisabeth Aarsæther

Direktør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Elisabeth Aarsæther
Tora Aasland
Seniorrådgiver

Helse Stavanger HF

Program

Vi planlegger følgende program. Endringer kan forekomme.Årets konferanse har trussel og respons ift covid-19 som ramme, der «tillit» er et gjennomgangstema. Da stiller vi spørsmålet «Hvilken risiko representerer pandemier for samfunnssikkerheten, og hva er samfunnets teoretiske og praktiske respons?»

08.30 REGISTRERING

Registrering, kaffe fra 08.30 – 09.15

ÅPNINGEN OG KEYNOTE

09.15 VELKOMMEN

Dekan Øystein Lund Bø ved Teknisk naturvitenskaplige fakultet v/ UiS

09.25 ÅPNING OG INTRODUKSJON

Møteleiar Tor Øyvind Skeiseid

09.40 KEYNOTE

Tillit i koronaens tid: Hvordan bygger vi et trygt samfunn i møte med store kriser?

Research Professor, Peace Research Institute Oslo (PRIO) Dr. Henrik Syse

FØRSTE DEL: Hvordan truer COVID-19 det norske samfunnet?

10.05 "Pandemi: det vi trodde og det vi vet"

DSB direktør Elisabeth Aarsæther

10.30 Forsvarets reaksjon - vurderinger rundt beslutningen om å gjennomføre rekruttskole i en pandemi

Sjef KNM HH (Madla) Ronny Kristoffersen

10.55 Spørsmål og kommentarer

11.10 PRIS: Beste masteroppgave 2020

11.30 LUNCH

ANDRE DEL: Det Norske samfunnets kollektive respons på COVID-19

12.30 Byråkrater vs. Politikere og befolkning

Seniorrådgiver, Helse Stavanger HF Tora Aasland

12.55 Næringslivets beredskap og respons – hvilken rolle spiller tillit?

Dir. Næringslivets Sikkerhetsråd Odin Johannessen

13.20 Kommunal håndtering

Ordfører Haugesund Kommune Arne-Christian Mohn

13.40 «Front liners» hvordan er det å stå i frontlinjen ved Covid-19. Erfaringer fra Politiet og Undervisnings personell

Innsatsleder/politioverbetjent Torleif Paulsen og

14.05 Spørsmål og kommentarer

14.20 Pause

TREDJE DEL: Hva sier samfunnssikkerhetsforskningen om utfordringer og tillit i samfunnskriser som COVID-19?

14.45 Fighting pandemics with enhanced risk communication

Førsteamanuensis v/ UiS Kristin Sørung Scharffscher

15.10 Hvordan kommuniserer myndighetene usynlige farer?

Senior forsker v/ NORCE Ruth Skotnes

15.35 Koronakommisjonen, samfunnssikkerhet og tillit

Professor v/ UiS Ole Andreas Engen

16.00 Spørsmål og kommentarer

16.15 Avslutning

Nyttig informasjon

Kart - finn frem

Tjodhallen i Kjølv Egelandshus på UiS

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for forskningsadministrative tjenester
Rådgiver

Programkomité

Medlemmene av programkomiteen.

Lillian Katarina Stene, førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS

Claudia Morsut, leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS ved UiS

Kjetil Lussand, representant for Sør-vest politidistrikt

Tom Robertsen, Director of Managment, JWC NATO

Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor HSH/SEROS

Gry Evensen, ass.fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Rogaland

Styringsgruppe

Medlemmene av styringsgruppen.

Hender og tablets

Øystein Lund Bø, Dekan, UiS

Lone Merethe Solheim, Fylkesmannen i Rogaland

Hans Vik, Politimesteren i Sør-Vest

Inger Cathrine Bryne, Administrerende direktør i Helse Vest 

Tom Robertsen, Capt(N)/ Director og Management, JWC NATO

Tidligere konferanser

Her finner du program Samfunnssikkerhetskonferansen 2018, 2019 og 2020.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2018:

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. "Gamle trusler i ny tid?"

Problemstillingen belyses fra tre ulike vinkler:

1. "Ny kald krig", propaganda

 • "Bak Putins kulisser" ved forfatter/Cand.philol og ekspert på russisk historie Hans-Wilhelm Steinfeld
 • Russisk avskrekking, påvirkning og hybrid krigføring ved Oblt. Geir Hågen Karlsen

2. Uklare ansvarsforhold og roller

 • Hva er sikkerhet? Objektsikkerhet ved riksrevisor Per Kristian Foss
 • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017, ved prof. Ole Andreas Hegland Engen
 • Samordning og samrøre - læringsprosesser etter 22. juli 2011 ved førsteamanuensis Stian Antonsen
 • Sannsynlighet - et utfordrende verktøy i tunnelsikkerhetsarbeidet ved prof. Ove Njå
 • Sivilt - militært samarbeid, Kontreadmiral Jan Knudzon Sommerfelt-Pettersen

3. Naivitet - tillit

 • New media, new threats? Understanding communication dynamics in the age of extremisms, propaganda and "fake news" ved prof. Cristina Archetti
 • Naivitet, tillit og migrasjon ved prof. Odd Einar Olsen
 • Tillitens rolle i samfunnssikkerheten ved 1.am. Kirsten Voigt Juhl

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019:

Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet.

"Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet". Dette tema/problemstilling belyses fra tre ulike vinkler:

1. Forebygging av voldelig ekstremisme og sikring av offentlige rom: Har aktørene den kunnskapen de trenger?

 • Forebygging av voldelig ekstremisme - et lokalt ansvar ved sjef PST Marie Benedicte Bjørnland
 • Lokal forebygging - hvem kan og vil? ved professor II UiS/SEROS og sjef for Institutt for Strategi ved det danske Forsvarsakademiet Anja Dalgaard-Nielsen
 • Hva skal forebygges? Den nødvendige begrepsavklaringen ved førsteamanuensis OsloMET -storbyuniversitetet Lars Gule
 • Risikobasert sikring ved leder av Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS)/UiS Sissel Haugdal Jore
 • Balancing Local Needs with Safety Needs: Manchester and UiS case studies ved førsteamanuensis UiS/SEROS Tegg Westbrook

2. Sivilt - militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal sikkerhet

 • Kan erfaringer fra den kalde krigen være til nytte nå? ved forfatter/stortingsrepresentant Erlend Larsen
 • Trident Juncture - også en øvelse for den sivile helsetjenesten ved prosjektleder Helse Stavanger Olav Østebø
 • Trident Juncture og veien videre med totalforsvaret i Norge ved ass. direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Per Brekke

3. Digitalisering og fake news - utfordringer for lokalt samfunnssikkerhetsarbeid

 • Finansnæringen, effektivisering og IKT-sikkerhet ved direktør for betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge Jan Digranes
 • From Trump to Brexit: Science and risk policy in the fake news era, ved professor UiS/SEROS Frederic Bouder
 • Cybersikkerhet: Hva er det, hva er utfordringene og hva gjør vi nasjonalt og internasjonalt? ved forsker Norsk utenrikspolitisk institutt(NUPI) Lilly Pijnenburg Muller

Samfunnssikkerhetskonferansen 2020:

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. Sammen for et tryggere Norge.

Det norske totalforsvarsprogrammet går mot slutten. Hvordan kan vi bruke erfaringene fra sivilt-militært samarbeid i arbeidet med samfunnsutfordringene framover?

1.Totalforsvaret

 • Generalmajor Kristin Lund: «Hvordan få partene til å snakke sammen»
 • JWC NATO kontreadmiral Jan C Kaack: «CONCODIA DOMI FORIS PAX-NATO and the nations»
 • Fylkesmann i Rogaland Lone Solheim: «Totalforsvaret sett fra Rogaland»
 • Institutt for forsvarsstudier, phd-stipendiat Magnus Håkenstad: «Den væpnede dugnaden: Totalforsvaret før og nå»

2. Cyber Security

 • Proactima, Hermann S. Wiencke, Partner: «Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge»
 • Netsecurity, Chris Dale, leder for cyber security: «Hacking og trusselbildet – Hvordan foregår dette egentlig?»
 • DSB, Per Brekke, ass.dir.: «Sårbarhet, avhengighet og handlekraft i den digitale virkelighet»
 • Norsk Hydro, Halvor Molland, kommunikasjonssjef: «Cyberangrepet på Hydro – hva skjedde, hva gjorde vi, hva lærte vi»
 • Helse Vest IKT, Erik M Hansen, adm.dir.:«Erfaringer med cyberangrep i helsesektoren»

3. Krisehåndtering Viking Sky

 • Møre og Romsdal politidistrikt, Pauli Marshall Løchting, innsatsleder: «Da ressursene fant hverandre»
 • Fræna kommune, Jan Morten Dale, beredskapskoordinator: «Fræna kommune sine erfaringer fra håndtering av "Viking Sky" med fokus på varsling, etablering av krisestab, og samhandling»
 • Hovedredningssentralen SN, Hans Vik, politimester Sør-Vest politidistrikt: «Viking Sky-hendelsen i et strategisk perspektiv»

Mer om samfunnssikkerhet

Stilling ledig: Stipendiat i tunnelberedskap

PhD-prosjektets overordnede tema er Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) – meningsfulle beredskapsanalyser for tunneler...

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS): Studentprosjekter

Her er en oversikt over pågående prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver relatert til KATS.

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS): PhD-prosjekter

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en sentral del av kapasitet...

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS): Publikasjoner

KATS-forskerne publiserer en rekke forskningsartikler og rapporter. Her er en oversikt over alle KATS-relaterte publikas...

Prosjektbeskrivelse: Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å...

Beredskapskonferansen 2021

En årlig konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknisk-naturvitenskaplige...

Seminarrekke om tidligdeteksjon og sensorteknologi i tunnelsystemer

Universitetet i Stavanger tilbyr en ny videreutdanning i Tunnelsikkerhet. Her vil du lære mer om sensorsystemer og kommu...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

ESREL 2021 – A special session entitled "Risk management for the design, construction and operation of tunnels"

It is a great pleasure to announce that a special session on tunnel safety will be set up for the first time. This is a ...

Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden, og beskytte verdier...

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Dynamikken i råvaremarkeder

Muhammad Yahya har forsvart sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han...

Hvordan påvirker nabolaget livskvaliteten din?

Ana Llopis Alvarez har undersøkt hvordan boforhold påvirker hvor godt vi har det. Og hvorfor er det sånn at innvandrere ...

Doktorgrad om krypande kriser

Reidar Staupe-Delgado har forska på korleis krypande kriser kan handterast betre.

Videreføring av KATS til 2024

9. desember 2020 meldte Forskningsrådet (NFR) at prosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet får videreføring til fase 2. ...

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset har kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Noen av dem som vet mest om samfunnssikkerhet, risiko ...

UiS skal lede forskning om formidling av helseinformasjon under pandemier

I mars hasteutlyste Forskningsrådet 130 millioner til koronaforskning. UiS hev seg rundt og sendte inn to søknader. Begg...

Informasjonsbrev om Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Vi er snart halvveis inn i prosjektperioden og godt i gang med planlagte aktiviteter for å nå prosjektets hovedmål.

Brannventilasjon og røykkontroll i norske tunneler

Mekanisk ventilasjon kan være både kritisk viktig som del av sikkerhetsstyringen ved brann i tunnel, men òg potensielt f...

Spørreundersøkelse om innovasjonssystemet og nettverkskartlegging for tunnelnæringen

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

RISKSEC 2.0

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Samfunnssikkerhetssenter i Rogaland (SASIRO) med fokus på tunnelsikkerhet

Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Et av hovedfokusområdene ved SASIRO er derfor å ut...

Samarbeid med Apply AS om nærings-PhD med fokus på vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien

I et samarbeid mellom Apply AS, Statens vegvesen og prosjektet kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS) ved Universitetet i...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

UiS etablerer tverrfaglig forskningsgruppe innen tunnelsikkerhet

Med mål om å fremme innovasjon og oppnå økt tunnelsikkerhet, er det etablert en forskningsgruppe ved UiS sitt institutt ...

NORCE gjennomfører studie av innovasjonssystemet for tunnelnæringen

Kapasitetsløft tunellsikkerhet – hvordan kan innovasjonssystemet til den norske tunellsikkerhetsklyngen bidra til innova...

KATS på besøk hos Vegtrafikksentralen (VTS) i Porsgrunn

Økt kunnskap om VTS sitt arbeid er grunnleggende for mange av aktivitetene vi har i KATS. 16. september var vi på besøk ...

Stipendiat skal evaluere effekten av Vegdirektoratets informasjonskampanje

Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt, og komme seg ut av tunnelen. Mot utgangen av 2019 lanserte Vegdirektora...

VIA har fått bevilgning til å videreutvikle VR-tunnel

Stavanger kommune har gjennom sitt næringsfond, bevilget kr 750 000 til VIA for videreutvikling av prosjektet "Virtuell ...

Rogaland brann og redning IKS som samarbeidspartner i prosjektet SafeInTunnels

SafeInTunnels er et europeisk prosjekt, finansiert gjennom Erasmus+-programmet, som skal bidra til økt læring og kompeta...

Ny prosjektleder i Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

I april 2020 videreførte professor Ove Njå prosjektlederrollen for KATS til førsteamanuensis II Henrik Bjelland.