Hopp til hovedinnhold

Stilling ledig: Stipendiat i tunnelberedskap

PhD-prosjektets overordnede tema er Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) – meningsfulle beredskapsanalyser for tunneler.

Publisert: Endret:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen "Meningsfulle beredskapsanalyser for tunneler" ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, campus Haugesund. Arbeidsplassen er ved campus Haugesund og ved UiS i Stavanger.

Om stillingen: Beredskap omfatter alle tiltak som hindrer en farlig situasjon til å utvikle seg til en ulykke og alle tiltak som reduserer skadevirkningene av inntrufne ulykker (Njå mfl., 2020). Tunneler er konstruksjoner med potensial for storulykker, spesielt i forbindelse med branner, og det krever spesiell oppmerksomhet fra ansvarlige tunneleiere, nødetater og trafikantene som bruker tunnelene. Beredskapsanalyser etterspørres i økende grad i tunnelprosjekter, både på veg og bane og for anleggs- og driftsfase.

Med tilknytning til Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS), gir dette PhD-prosjektet en unik mulighet til å ta del i et allerede etablert nettverk og samarbeid mellom akademia og næringslivet, i arbeidet for økt tunnelsikkerhet.

Les hele stillingsutlysningen her.

Bilde: Ryfasttunnelen