Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhetskonferansen 2021

UTSATT TIL VÅREN: En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit.

Publisert: Endret:
Fakta

På grunn av den nåværende situasjonen med COVID-19, ser vi oss nødt til å utsette Samfunnssikkerhetskonferansen 2021. Ny dato er ikke fastsatt, men vi vil vurdere situasjonen i begynnelsen av mars 2021 og forhåpentligvis kunne gjennomføre i starten av juni 2021. Nærmere info vil følge. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss: Send e-post

Hopp til info om ...
Fra fjorårets konferanse.

Om konferansen

«Hvilken risiko representerer pandemier for samfunnssikkerheten, og hva er samfunnets teoretiske og praktiske respons?»

Høsten 2020 preges av covid-19.

Oppdatert informasjon 18.11.2020: Vi satser foreløpig på det samme programmet og håper at en utsettelse fremdeles kan passe for deres tidsplan. Vi beklager dette, men kanskje kan dette gi oss en bedre mulighet for å være fysisk samlet, og igjen møte det det spennende nettverk av samfunnssikkerhets kompetanse som kjennetegner denne konferansen fra tidligere år.

Programkomiteen for Samfunnssikkerhetskonferansen 2021 har gleden av å invitere til den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge. En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit. 

Samfunnssikkerhetskonferansen 2021 er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger. Vi ønsker også å bidra til å bygge broer mellom ulike fagmiljøer og organisasjoner innen samfunnssikkerhetsområdet. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning er i fokus. 

Tillit i koronaens tid 

Årets konferanse har trussel og respons ift covid-19 som ramme, der «tillit» er et gjennomgangstema. Professor og filosof Henrik Syse åpner med temaet "Tillit i koronaens tid: Hvordan bygger vi et trygt samfunn i møte med store kriser?»

Samfunnssikkerhet fordrer tillit i befolkningen til aktuelle myndigheter. Undersøkelser viser at befolkningen i Norge, så langt, har høy tillit til regjeringens respons og håndtering av Covid-19 krisen. På Samfunnssikkerhetskonferansen vil du få høre om erfaringer, dilemma og utfordringer fra regjeringshold, fra kommune sektoren og privat næringsliv, så vel som fra representanter fra «frontliners», de som stod ute i den spisse enden. Og så får du innblikk i, og oppdatering på det siste på forskningsfronten hva Covid-19 angår. 

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen samfunnssikkerhetsområdet.

Foredragsholdere

Øystein Lund Bø
Dekan

Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet ved UiS

Ronny Kristoffersen
Sjef

Sjef KNM Harald Haarfagre (Madla)

Henrik Syse

Research Professor

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Elisabeth Aarsæther

Direktør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tora Aasland
Seniorrådgiver

Helse Stavanger HF

Flere foredragsholdere

Program

Vi planlegger følgende program. Endringer kan forekomme.


Årets konferanse har trussel og respons ift covid-19 som ramme, der «tillit» er et gjennomgangstema. Da stiller vi spørsmålet «Hvilken risiko representerer pandemier for samfunnssikkerheten, og hva er samfunnets teoretiske og praktiske respons?»

08.30 REGISTRERING
Registrering, kaffe fra 08.30 – 09.15

ÅPNINGEN OG KEYNOTE
09.15 VELKOMMEN
Dekan Øystein Lund Bø ved Teknisk naturvitenskaplige fakultet v/ UiS

09.25 ÅPNING OG INTRODUKSJON
Møteleiar Tor Øyvind Skeiseid

09.40 KEYNOTE
Tillit i koronaens tid: Hvordan bygger vi et trygt samfunn i møte med store kriser?
Research Professor, Peace Research Institute Oslo (PRIO) Dr. Henrik Syse

FØRSTE DEL: Hvordan truer COVID-19 det norske samfunnet?

10.05 "Pandemi: det vi trodde og det vi vet"
DSB direktør Elisabeth Aarsæther

10.30 Forsvarets reaksjon - vurderinger rundt beslutningen om å gjennomføre rekruttskole i en pandemi
Sjef KNM HH (Madla) Ronny Kristoffersen

10.55 Spørsmål og kommentarer

11.10 PRIS: Beste masteroppgave 2020

11.30 LUNCH

ANDRE DEL: Det Norske samfunnets kollektive respons på COVID-19

12.30 Byråkrater vs. Politikere og befolkning
Seniorrådgiver, Helse Stavanger HF Tora Aasland

12.55 Næringslivets beredskap og respons – hvilken rolle spiller tillit?
Dir. Næringslivets Sikkerhetsråd Odin Johannessen

13.20 Kommunal håndtering
Ordfører Haugesund Kommune Arne-Christian Mohn

13.40 «Front liners» hvordan er det å stå i frontlinjen ved Covid-19. Erfaringer fra Politiet og Undervisnings personell
Innsatsleder/politioverbetjent Torleif Paulsen og

14.05 Spørsmål og kommentarer

14.20 Pause

TREDJE DEL: Hva sier samfunnssikkerhetsforskningen om utfordringer og tillit i samfunnskriser som COVID-19?

14.45 Fighting pandemics with enhanced risk communication
Førsteamanuensis v/ UiS Kristin Sørung Scharffscher

15.10 Hvordan kommuniserer myndighetene usynlige farer?
Senior forsker v/ NORCE Ruth Skotnes

15.35 Koronakommisjonen, samfunnssikkerhet og tillit
Professor v/ UiS Ole Andreas Engen

16.00 Spørsmål og kommentarer

16.15 Avslutning

Nyttig informasjon

Kart - finn frem

Tjodhallen i Kjølv Egelandshus på UiS

Kontor for forskningsadministrative tjenester
Rådgiver

Programkomité

Medlemmene av programkomiteen.

Lillian Katarina Stene, førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS
Claudia Morsut, leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS ved UiS
Kjetil Lussand, representant for Sør-vest politidistrikt
Tom Robertsen, Director of Managment, JWC NATO
Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor HSH/SEROS
Gry Evensen, ass.fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Rogaland

Styringsgruppe

Medlemmene av styringsgruppen.

Øystein Lund Bø, Dekan, UiS
Lone Merethe Solheim, Fylkesmannen i Rogaland
Hans Vik, Politimesteren i Sør-Vest
Inger Cathrine Bryne, Administrerende direktør i Helse Vest 
Tom Robertsen, Capt(N)/ Director og Management, JWC NATO

Arrangører

Fylkesmannen i Rogaland
Helse Stavanger - Stavanger Universitetssjukehus
Joint Warfare Centre NATO
<strong>Sør-Vest politidistrikt</strong>
Universitetet i Stavanger

Mer om samfunnssikkerhet

Spørreundersøkelse om innovasjonssystemet og nettverkskartlegging for tunnelnæringen

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

ROADMAP - European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

RISKSEC 2.0

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning.

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1 200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Sta...

Samfunnssikkerhetssenter i Rogaland (SASIRO) med fokus på tunnelsikkerhet

Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Et av hovedfokusområdene ved SASIRO er derfor å ut...

Samarbeid med Apply AS om nærings-PhD med fokus på vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien

I et samarbeid mellom Apply AS, Statens vegvesen og prosjektet kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS) ved Universitetet i...

UiS etablerer tverrfaglig forskningsgruppe innen tunnelsikkerhet

Med mål om å fremme innovasjon og oppnå økt tunnelsikkerhet, er det etablert en forskningsgruppe ved UiS sitt institutt ...

NORCE gjennomfører studie av innovasjonssystemet for tunnelnæringen

Kapasitetsløft tunellsikkerhet – hvordan kan innovasjonssystemet til den norske tunellsikkerhetsklyngen bidra til innova...

KATS på besøk hos Vegtrafikksentralen (VTS) i Porsgrunn

Økt kunnskap om VTS sitt arbeid er grunnleggende for mange av aktivitetene vi har i KATS. 16. september var vi på besøk ...

Stipendiat skal evaluere effekten av Vegdirektoratets informasjonskampanje

Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt, og komme seg ut av tunnelen. Mot utgangen av 2019 lanserte Vegdirektora...

VIA har fått bevilgning til å videreutvikle VR-tunnel

Stavanger kommune har gjennom sitt næringsfond, bevilget kr 750 000 til VIA for videreutvikling av prosjektet "Virtuell ...

Rogaland brann og redning IKS som samarbeidspartner i prosjektet SafeInTunnels

SafeInTunnels er et europeisk prosjekt, finansiert gjennom Erasmus+-programmet, som skal bidra til økt læring og kompeta...

Ledig stilling som stipendiat, tilknyttet kapasitetsløft Tunnelsikkerhet

PhD-prosjektets overordnede tema er Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) - innovasjonsprosesser som kompetansehevende a...

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) byttet prosjektleder

I april 2020 videreførte professor Ove Njå prosjektlederrollen for KATS til førsteamanuensis II Henrik Bjelland

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som studerer atferd og lær...

Skal forske på risikokommunikasjon under pandemier fra et kjønnsperspektiv

Hvilken rolle spiller kjønn i kommunikasjonen under en pandemi? Det skal førsteamanuensis Hande Eslen-Ziya forsøke å fin...

- Ekstremisme må førebyggast lokalt

Mange etterlyser nasjonale tiltak mot radikalisering av valdelege ekstremistar. Men forsking viser at det er lokal innsa...

Disputas om kva mål terroristar vel

Cato Hemmingby, forskar ved Politihøgskolen, har studert terroristar sitt val av mål og kva som påverkar valet deira.

Disputas om politiet sin bruk av skytevåpen

Politiet ventar som regel med å skyte til ein truande situasjon har utvikla seg til eit angrep, og dermed må viktige avg...

Disputas om forbyggjing av radikalisering i skulen

I doktorgradsprosjektet sitt har Martin M. Sjøen studert førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme i skule o...

Vil bygge meir motstandsdyktige samfunn

BuildERS-prosjektet ønskjer å gjere samfunn betre førebudd på katastrofar.

Bedre risikokommunikasjon under pandemier

Forskningsprosjektet PAN-FIGHT studerer risiko-kommunikasjon i pandemier. Sentrale tema er budskap, etterlevelse og sårb...

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å...

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Hvordan skal vi forstå og styre risiko, og hvordan kan samfunnet ha best mulig beredskap for å begrense og håndtere kris...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive tverrfagleg forsking på ...