Senter for kjønnsstudier: styreleder Morten Tønnessen takkes av med blomster

Senterstatus, dobbelt så mange ansatte og flere forskningsprosjekt er bare noe av det som har skjedd i Morten Tønnessens periode som styreleder.

Published Endret

Senterleder Lene Myong overrekker blomster til Morten Tønnessen.

Morten Tønnessen, prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, har de siste to årene hatt vervet som styreleder i Senter for kjønnsstudier. Etter endt periode takker han for seg, før han tiltrer som Instituttleder ved Institutt for sosialfag.  

- Det å være styreleder for Senter for kjønnsstudier har vært et spennende og interessant oppdrag, sier Tønnessen. I løpet av denne perioden har senteret hatt en svært positiv utvikling. Da jeg startet opp som styreleder i 2018 var navnet Nettverk for kjønnsforskningDet fikk senterstatus, og skiftet navn til Senter for kjønnsstudier, i januar 2019. Det er en betydelig strukturell endring for senteret i denne perioden. I tillegg har det blitt dobbelt så mange ansatte, det er kommet til flere forskningsprosjekter og vi ser også en positiv økning i antall studenter som ønsker å ta fag innenfor kjønnsforskningsfeltet.  

 - Det er viktig at UiS har et fagmiljø innenfor kjønnsforskningsfeltet. Senteret jobber med spørsmål rundt mangfold og inkludering. Det er viktige temaer, sier han. Som filosof er jeg interessert i hvordan menneskebildet og menneskers selvforståelse endrer seg. Senter for kjønnsstudier har høy kompetanse innenfor dette feltet, med involvering i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter med stor spennvidde. Jeg synes det er viktig at UiS har et slikt fagmiljø, sier Tønnessen.  

Senteret, dvs. det som het Nettverk for kjønnsforsking, ble opprettet helt tilbake i 2001 og kan dermed markere 20 års jubileum neste år. Men det er kanskje de siste par årene en virkelig har sett vekst og strukturelle endringer, og den avtroppende styrelederen synes det har vært spennende å få være med på denne utviklingen.  

 - Jeg blir faktisk senterets siste styreleder, sier Morten Tønnessen. Den neste strukturelle endringen for senteret er at det endrer styreform fra 2021. Den nåværende modellen med et senterstyre skal erstattes av et senterråd. Det vil bety at senteret kommer mer på linje med de andre enhetene i fakultetet, noe en også kan se som en konsolidering.  

Morten Tønnessen tiltrer som Instituttleder for Institutt for sosialfag fra nyttår. Senter for kjønnsstudier takker for innsatsen som styreleder med ønsker om et fortsatt godt samarbeid.