Hopp til hovedinnhold

Sentrale prinsipper innenfor prosessikkerhet

Onsdag 3. mars 2021 kl. 14:00-15:30,
Webinar.

Prosessikkerhet kan virke som et komplekst, mangfoldig og til tider forvirrende emne med en overflod av systemer, barrierer, kritiske elementer, ytelsesstandarder osv., nødvendig for å forhindre farlige hendelser.

Publisert: Endret:

CIAM Webinar: Onsdag 3 mars, 14:00 - 15:30

Thomas Fylking fra ORS gi en presentasjon om "Key principles within process safety".

Disse er likevel nødvendige for å forhindre farlige hendelser. Som i alle komplekse systemer, kan det over tid bli vanskelig å forstå hvorfor systemdesignet er som det er, og antagelser, sammen med holdningen om "å gjøre ting som forrige gang", kan begynne å bli dominerende. Men ved å gå tilbake til de helt grunnleggende prinsippene innen risikostyring, kan det sikres en mer systematisk tilnærming til risiko, og en mer robust og sikker design.

The seminar is digital and takes place on Wednesday, March 3 from 14:00 - 15:30.

  • For å delta på webinaret må du registrere deg på forhånd gjennom å sende en e-poost til ciam@uis.no
  • NB! Webinaret vil foregå på engelsk.

Det vil være mulig å stille spørsmål etter presentasjonen.