Styrker utdanningskapasiteten i Afrika

NORHED-II prosjektet i Malawi og Tanzania finansierer fire doktorgrader. De fire kandidatene fikk god tid til å presentere sitt arbeid under prosjektets første vitenskapelige workshop.

Published Endret
En gruppe mennesker som står på rad og smiler til kamera.
Workshopen samlet vitenskapelig og administrativt ansatte fra partnerne i Malawi, Tanzania og Norge. Foto: Privat

Prosjektet Implementation of simulation – based education in Malawi og Tanzania gjennomførte nylig sin første vitenskapelig workshop og årlig møte i Blantyre i Malawi.

Det overordnede målet med prosjektet er å dele kunnskap om og implementere simuleringsbasert undervisning for å styrke kapasiteten og kvaliteten i sykepleie- og jordmorutdanningen i de to afrikanske landene.

Det er støttet av Norad gjennom programmet NORHED II for perioden 2021–2026. Midlene går blant annet til å finansiere fire doktorgradskandidater, som igjen vil kunne formidle kunnskap videre til lærere ved sykepleierutdanninger og jordmorskoler i landene.

Presenterte status på prosjektene

Møtet ble arrangert av Kamuzu University of Health Sciences i Malawi, som er en av hovedpartnerne i prosjektet. Med på møtet var også vitenskapelig og administrativt ansatte fra Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania og vitenskapelig ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

– Det var satt av god tid for de fire doktorgradskandidatene til å presentere status på sine prosjekterer og legge frem utkast til artikler. Samarbeid og kommunikasjon mellom partnerne er en viktig del av prosjektet og dette ble ytterlige forsterket gjennom gode faglige diskusjoner og uformelle samtaler, forteller Ingrid Tjoflåt som koordinerer prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kamuzu College of Nursing (KCN) i Malawi, Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMU) i Tanzania og Universitetet i Stavanger (UiS). Vitenskapelig ansatte ved UiS er veiledere for de fire doktorgradskandidatene.

Deltakere fra UiS

Dosent i sykepleie
51834171
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51834183
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i sykepleiefag
51831664
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk