Hopp til hovedinnhold

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne veka.

Publisert: Endret:

Universitetslektor Svanaug Lunde (frå venstre), Ap-politikar Torstein Tvedt Solberg og SFO-avdelingsleiar Mona Gjøse Skaaren under debatten på Arendalsuka. Heilt til høgre ordstyrar Kristin Vestrheim Cranner. (Foto: Læringsmiljøsenteret)

Arendalsuka samlar dei viktigast politikarane og store organisasjonar frå heile landet kvart år, og Læringsmiljøsenterets bidrag var føredraget og samtalen "Kva no, SFO - Frå skulefritidsordning til skulefritidsfelleskap."

Avdelingsleiar Mona Gjøse Skaaren ved Jåtten SFO, universitetslektor Svanaug Lunde frå Læringsmiljøsenteret/UiS og politikar Torstein Tvedt Solberg (Ap), frå Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget, var inviterte for å samtala om framtida for skulefritidsordninga (SFO/AKS) - når mellom anna eigen rammeplan er på plass frå hausten.

Dei tre deltakarane blei presentert som praktikaren, politikaren og pedagogen, som kvar gjorde greie for sine synspunkt frå sin vinkel.

Praktikaren

-Me har fått rammeplanen på plass, men mykje av rammene manglar, poengterte praktikaren, Mona Gjøse Skaaren, innleiingsvis.

Ho viste mellom anna til varierande kompetanse, store prisskilnader, mangel på bemanningsnorm og få heile stillingar, der sistnemnde kan føra til stor gjennomtrekk i personalet.

-Det må ryddast opp i desse tilhøva. Nå må det vera SFO sin tur, la Skaaren til, som ønskte den varsla SFO-lærar-utdanninga velkomen.

Pedagogen

Svanaug Lunde var samd i at kompetanse står heilt sentralt, og tok tak i kva kvalitet eigentleg inneber.

-Barnet skal få seia noko om kvalitet. I forskinga, når barn blir spurt "Kva er godt med SFO?" er svaret unisont: "Å leika med vener." Så enkelt og tilforlateleg. Men leik krev samstundes enorm kompetanse, både kunnskap om leik og iscenesetting av retningslinjer. Rammeplanen set ord på både dette og mykje meir, så eg er optimistisk, repliserte pedagogen.

Politikaren

Torstein Tvedt Solberg stilte seg bak både optimismen og at det er SFO sin tur.

-Stortingsmeldinga me hadde, var eit veldig godt utgangspunkt i så måte. Det er ei felles politisk bekymring for tilhøva nå, og det er eit felles politisk ansvar. Eg er opptatt av at SFO sin eigenart må behaldast, der det skal vera leik - ikkje skule - er eit sentralt moment. Me må vidareutvikla den leikbaserte kompetansen, var noko av kva politikaren framheva.

Solberg tilføya at heile stillingar er viktig og meinte at "Målet må vera å gi alle dei flinke folka som er i SFO allereie, meir kompetanse."

Fekk du ikkje med deg arrangementet? Du kan sjå det i opptak her! (Arrangementet startar ca 7:18 inn i opptaket)

Mona Gjøse Skaaren og Svanaug Lunde hadde nokre powerpointar under arrangementet som du kan laste ned her.:

Her finn du noko av det folk lurer på rundt SFO og ny rammeplan, og du kan sjå kva panelet svarte:

Tekst: Leif Tore Sædberg

Kanskje du vil lese meir frå Læringsmiljøsenteret?

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to s...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverkt...

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi ...

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO....

Læringsmiljøsenteret har fått nytt nettsted

Fredag 30. oktober ble det nye nettstedet lanseret, og det kan bety at det kan være noe informasjon som du som leser ikk...

Store forhåpninger om å gjøre en forskjell for barn og unge

Læringsmiljøsenteret har flere nyansatte denne høsten. Bli kjent med hvem de er, og hvilke forventninger de har til sitt...

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøkonferansen, den andre i rekken, blir holdt 3. - 4. november 2020.

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedago...

Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.