Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot skole

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljøer. Stillingen er tilknyttet avdelingen i Porsgrunn

Published Endret

Voksen leker ringlek utendørs med barn på SFO
Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, skole og SFO. Foto: GettyImages.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi rettet mot skolemiljø ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Senteret har avdelinger både i Stavanger og Porsgrunn, og denne stillingen er tilknyttet avdelingen i Porsgrunn. Stillingen er ledig fra 01.01.2023.

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljøer.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, skole og SFO. Temaer som inkludering, krenkelser, ulike former for mobbing, psykisk helse og livsmestring, foreldresamarbeid, ledelse og innovasjon vil være sentrale.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, oppfølging av mobbeombudene og elev- og lærlingeombudene og ulike ekspert- og referansegrupper kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til senterets egne etter- og videreutdanningsstudier, og studier på universitetets lærerutdanninger kan også være aktuelle arbeidsoppgaver. I tillegg kommer ulike typer fagadministrative oppgaver i tilknytning til det vitenskapelige arbeidet.

Forskning inngår også i stillingen. Senteret startet høst 2021 opp flere større forskningsprosjekt, og det er svært aktuelt at den som ansettes kobles på et av disse forskningsprosjektene.

Det forventes også at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med arbeidslivet/praksisfeltet.

Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet.

Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Les hele stillingsutlysningen her.