Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge til rette for en mer kompleks leseforståelse.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan jobbe med tekst i klasserommet for at elevene skal få en god forståelse av den? Det er et av Hanne Egenæs Staurseths hovedspørsmål i tekstsamtaler med de involverte lærerne i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland.

Hanne Egenæs Staurseth
Førsteamanuensis i lesevitenskap Hanne Egenæs Staurseth. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Hanne Egenæs Staurseth er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger og ansatt i desentralisert ordning (Dekom) i regionene Midt og Sør. I sitt arbeid med Utdanningsregion Midt-Rogaland har hun engasjement i Buøy skole og og Kvitsøy skole der hun har møtt ulike behov men også felles utfordringer. Begge skolene hadde når de gikk inn i satsingen et ønske om å arbeide med å få opp resultatene i de nasjonale prøvene.

-Det finnes ingen enkle triks å få opp score på nasjonale prøver, men med dette samarbeidet har vi gode muligheter for å jobbe langsiktig sammen for bedre resultater, sier Hanne.

Diskusjon om tekst

I ordningen er Hanne i partnerskap med Arne Olav Nygaard fra Lesesenteret som har forsket på barneskoler og blant annet om fordelingen av stemmer i klasserommet, hvem som snakker og når. Noe av denne forskingen har Hanne og Arne Olav tatt med til klasserommene i desentralisert ordning. Et overgripende mål i prosjektet er å stimulere til refleksjon overfor undervisningen.

Hanne og Arne Olav Nygaard sammen med de deltakende lærene og rektorene har et felles fokus på tekstdiskusjon og hvordan lesningen i klasserommet foregår. Sammen diskuterer de hvordan ulike tekster leses og muligheter for å legge til rette for en mer kompleks leseforståelse.

Lærer av hverandre

Det viser seg at felles diskusjon og samspill er meget velkommen på arbeidsplassene. I evalueringer av ordningen har flere av de spurte svaret at det er veldig lærerikt å bli bevisst på sin egen praksis og at det er samarbeid med andre fagpersoner gir nye tanker og lyst til å prøve nye ting.

-Universitetets oppgave i Utdanningsregion Midt er å kultivere utdanningen, ikke å endre den, sier Hanne.

Hennes rolle er å virke som et mellomledd mellom de ulike skolene og akademia, og bidra til en felles kompetanseutvikling.

-Jeg lærer veldig mye av diskusjonene som jeg igjen kan ta med tilbake til min jobb i lærerutdanningen. Læringen går begge veier. Vi trenger ikke nødvendigvis se det samme, men vi har muligheten å se det samme, sier Hanne Egenæs Staurseth. 

Tekst: Elina Borg Björnström