Hopp til hovedinnhold

Skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i skolen.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

15

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Samlingsbasert (i Trondheim)

Neste oppstart

Høsten 2022

Søknadsfrist

Løpende opptak

Pris

-

Studiet gir skoleledere kunnskaper og verktøy for å lede arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø på sin skole.

Kursinnhold

Elever holder rundt hverandre.
Illustrasjon: Berit Sømme

Om studiet

Studiet skal gi skoleledere kunnskaper og verktøy for å lede arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø på sin skole. Studiet tar utgangspunkt i praktiske utfordringer skoleledere står i, og knytter dette til forskningsbasert kunnskap og praktiske løsninger. Skoleledernes lokale utfordringer danner basis for et skolebasert utviklingsarbeid som gjøres som del av studiet.

Studiet  tar opp utfordringer som er relevante for skoleledere i arbeidet  med å:

  • skape og videreutvikle et trygt og godt skolemiljø
  • forebygge mobbing og andre krenkelser
  • håndtere mobbing og andre krenkelser
  • forstå betydningen av læreres arbeidsmiljø, og hvordan dette kan relateres til elevenes trivsel (e.g. klasseklima, mobbing)

Emnet består av fire to-dagers samlinger og praktisk arbeid på egen skole mellom samlingene. Samlingene vil være preget av dialogbasert undervisning og læringsaktiviteter i grupper. Det vil derfor kreve stor grad av involvering og vilje til å bidra til egen og andres læring.

Studiet er både praksisnært og forskningsbasert.

Dette 15 stp studieemnet er på masternivå og gir grunnlag for søknad om innpass i mastergradsstudier i skoleledelse.

Målgruppe

Rektorer og andre skoleledere i grunnskole og videregående skole.

Samlinger

(med forbehold om endringer)

Høst 2022:

Samling 1: 15.-16. september

Tema: Leders grunnlag for å definere og beslutte

Samling 2: 3.-4. november

Tema: Leders rolle ved håndtering av mobbing og andre krenkelser

Vår 2023:

Samling 3: 12.-13. januar

Tema: Leders rolle i arbeid med skolemiljø på individ- og systemnivå

Samling 4: 23.-24. mars

Tema: Struktur- og kulturutfordringer i utvikling av trygge og inkluderende skolemiljø

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være gjennomført før deltakeren kan gå opp til eksamen:

  • Obligatorisk deltakelse på samlingene
  • Deltakelse i veilederpar mellom samlingene
  • Gjennomføring av obligatoriske oppgaver gitt i forkant av samlingene
  • En skriftlig plan for utviklingsarbeid på egen skole 1000 ord (+/-10 prosent)

Deltakerne må regne ca. 400-450 timer til sammen på samlingene, arbeidskravene og eksamen.

Eksamen

Eksamen er individuell og er en fagtekst på 4000 ord (+/- 10%) knyttet til det lokale utviklingsarbeidet på den enkelte skole. Studentene velger selv en relevant problemstilling. Oppgaven gjøres hjemme og med alle hjelpemidler tilgjengelig. Graderte karakterer A-F.

Prisinformasjon

Studiet og semesteravgift er gratis og finansieres av Utdanningsdirektoratet.

Reise og opphold dekkes av deltakeren, i tillegg til pensumlitteratur/materiell e.l.

Opptakskrav og søknadsprosess

Gjennomført rektorutdanning eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.

Være i stilling som rektor eller skoleleder.

Studiet har 30 plasser. Dersom det kommer flere søkere, vil rektorer bli prioritert foran øvrige skoleledere.

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.

Kontakt oss

Professor
51831820
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post hege.n.barker@uis.no

Tips!

Er du ikke skoleleder? Se videreutdanningen i Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage.