Andre utrop til Skriv! Les! 2024 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

Mandag 6. mai kl. 09:00 - Onsdag 8. mai kl. 16:00,
UiS,
Arne Rettedals hus.

Lesesenteret og Skrivesenteret har gleden av å invitere til Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy i Stavanger. Skriv! Les! er en møteplass for nordiske literacyforskere, og konferansen arrangeres nå for syvende gang.

Published Endret

Velkommen til Skriv! Les! 2024:

første utrop

Tema for Skriv! Les! 2024: "Lesing og skriving i en omskiftelig tid"

Vi lever i en tid preget av konstant forandring, og det er utgangspunktet for temaet for Skriv! Les! 2024. Hvordan påvirker teknologi, samfunnsendringer og kulturelle skifter vår tilnærming til lesing og skriving?

skriv les Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy logo

Vi inviterer til innsendelse av bidrag knyttet til årets tema. Bidragene kan for eksempel omhandle følgende:  

 • Lese- og skrivedidaktikk 
 • Lesing og skriving   
 • Flerspråklighet 
 • Kritisk tilnærming til tekst 
 • Tekster og tekstarbeid 
 • Vansker med lesing og skriving 
 • Vurdering og kartlegging 
 • Språkutvikling i et livsløpsperspektiv 
 • Tidlig innsats  
 • Andre områder innen lesing, skriving og literacy

Presentasjonsformater 

Vi åpner for innsendelse av bidrag til tre ulike presentasjonsformater: 

 1. Paper-presentasjoner: 20 min presentasjon + 10 min diskusjon.
 2. Interaktiv postersesjon: I postersesjonen får du presentere prosjektet ditt på en poster, og kan få nyttige innspill fra andre forskere. Poster-sesjonene er åpne for både yngre og erfarne forskere, og for prosjekter i alle stadier.
  På Skriv-Les 2024 vil poster-sesjonene være interaktive. Det vil si at alle som deltar med poster presenterer sitt arbeid i ca. 5 minutter hver, og til slutt åpnes det opp for diskusjon mellom dem som har presentert og publikum.
  Hver poster-sesjon vil inkludere 4–6 postere.
  Det vil bli lagt opp til flere sesjoner, avhengig av antall bidrag.
  Posteren må ha form som en plakat i A0-format.
 3. Symposium: Etablerte forskere blir oppfordret til å ta initiativ til symposium. Dette innebærer å sette sammen flere presentasjoner omkring et felles tema, ta imot abstrakt fra deltakerne i symposiet og laste disse opp samlet på konferanseserveren.
  Hvert symposium består av 4–6 presentasjoner innenfor et felles tema med diskusjon og opponent/kommentator til slutt (120 min).
  Ved innsending av abstrakt til selvorganisert symposium ber vi dere sende inn ett dokument som inneholder en rammetekst som beskriver det overordna temaet for symposiet, kortere beskrivelser/abstrakt for de enkelte bidrag og en forklaring på hvordan enkeltbidragene inngår i helheten.

Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.

Send inn abstrakt: 

Abstraktet skal være 350–500 ord, og skal ha følgende oppsett: 

 1. Tittel 
 2. Forfatter(e) 
 3. Forskningsemne 
 4. Teoretisk rammeverk 
 5. Metode/forskingsdesign 
 6. Forventa konklusjoner/funn 
 7. Relevans for forskingsfeltet 

Trykk her for å sende inn abstract innen 15. desember. (NB: Krever innlogg i Indico.)

Velkommen til Stavanger

Vi gleder oss til å sees i Stavanger! Har du spørsmål? Kontakt oss på lesesenteret@uis.no.
Følg også gjerne arrangementet på Facebook for å bli holdt løpende oppdatert underveis.

Hovedforedragsholdere Skriv! Les! 2024:

Sarah Bro Trasmundi
Wenke Mork Rogne

Skriv! Les! Ph.d-seminar 2024

Vi ønsker stipendiater innenfor konferansens fagområder velkommen til å delta på ph.d.-seminar under Skriv! Les! 2024. Ph.d.-seminaret finner sted 6. mai på Universitetet i Stavanger.

Engasjerte studenter rundt en PC i kantinen

Før seminaret blir deltakerne bedt om å sende inn en tekst (informasjon om omfang kommer). Under seminaret vil deltakerne lese hverandres tekster og gi respons i grupper. På hver gruppe vil en erfaren forsker eller en av hovedforedragsholderne på konferansen gi tilbakemelding på tekstene.

Jeppe Brundsgaard, Sara Bro Trasmundi og Wenke Mork Rogne, konferansens hovedforedragsholdere, vil også delta med hver sin innledning under seminardagen.

Program for dagen:

09.30: Registrering med kaffe/te og mat. 

10.00–10.30: Innledning, presentasjonsrunde. 

10.30–12.00: Foredrag v/ hovedforedragsholdere

Plenumsdiskusjon. 

12.00–13.00: Lunsjpause  

13.00–16.00: Workshops i grupper på cirka fire deltakere, med presentasjon og diskusjon av tekster. 

Pris og påmelding:

For deltakere på ph.d.-seminaret er deltakelse inkludert i den totale konferanseprisen på kr 2400.
Påmeldingslenke kommer.

Følg med på konferansens Facebook-side for å bli holdt oppdatert.

.

Finn flere arrangementer ved Universitetet i Stavanger:

Helgen på Jernaldergården

Lør. 09.12 11:00

søn. 10.12 16:00

Jernaldergården

Songaranes julekonsert

Søn. 10.12.2023

14:00-15:30

Skur 2
Skansenkaien

Julekonsert med Stavanger Studentsangforening

Søn. 10.12.2023

19:30-20:45

Stokka kirke

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Bonhoeffer and Climate Change" av Dianne Rayson

Man. 11.12.2023

10:00-11:00

Zoom

Senter for innovasjonsforsknings fagseminar: The dark side of innovation in financial centres: legal bricolage and territorialities of law

Man. 11.12.2023

11:30-12:30

Elise Ottesen-Jensens building, University of Stavanger
EOJ 276/277

Shut up & write i biblioteket

Tir. 12.12.2023

10:00-12:00

Universitetsbiblioteket, Studieverkstedet

Gjenbruk: Handle brukt og godt tirsdag

Tir. 12.12.2023

13:00-17:00

Ullandhaug
Ombrukshuset

Luciatog i biblioteket

Ons. 13.12.2023

09:30-10:00

Universitetsbiblioteket

Disputas for Bente Kristin Høgmo

Ons. 13.12.2023

10:00-14:00

Kjell Arholms hus, auditorium 3

Disputas for Muhammad Tauqeer

Ons. 13.12.2023

10:00-15:00

Online in Zoom

Handelshøgskolens fagseminar: The role of the corporate sector in combatting marine plastic pollution – from an EU law perspective

Ons. 13.12.2023

12:15-13:15

Elise Ottesen-Jensens building, University of Stavanger
EOJ 276/277

Julekonsert med Bjergsted jazzensemble og Bjergsted vokalensemble

Ons. 13.12.2023

20:00-22:00

Spor 5, Stavanger

Disputas for Luca Tomasetti

Fre. 15.12.2023

10:00-15:00

Arne Rettedals hus
Ø-130

Webinar om skole-hjem-samarbeid

Fre. 15.12.2023

14:00-15:30

Teams

Universitetets julekonsert 2023

Lør. 16.12.2023

18:00-20:00

St. Petri kirke, Stavanger

Disputas for Chinwe Oramah

Man. 18.12.2023

10:00-15:00

Kjølv Egelands hus / Zoom
E-164

Karrieredagen 2024

Ons. 03.01.2024

11:00-15:00

Fiskepiren, Stavanger

Samfunnssikkerhetskonferansen 2024

Tor. 04.01.2024

09:00-16:00

Universitet i Stavanger

Karrieredag for sykepleie- og paramedisinstudenter

Fre. 05.01.2024

10:00-15:00

Kjell Arholms hus

Introduksjon til Zotero

Tir. 09.01.2024

12:15-14:00

Universitetsbiblioteket, Kursrommet
KE A-253

Hva har omsorgsetiske dilemma i science fiction og i klinisk virkelighet til felles?

Ons. 10.01.2024

14:00-15:30

Måltidets hus
Møterom HOS INGRID

Pumps and Pipes – et felles løft for helseindustrien i Rogaland

Tor. 11.01.2024

11:00-15:00

HelseCampus Stavanger, IPark, Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger

Introduksjon til Zotero (EN)

Tir. 16.01.2024

12:15-14:00

Universitetsbiblioteket, kursrommet
KE A-253

Hvordan skrive en god bachelor- eller masteroppgave?

Tir. 16.01.2024

12:15-13:15

Arne Rettedals hus
AR Ø-120

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tir. 16.01.2024

12:15-13:30

Universitetsbiblioteket
KE A-263

Informasjonsmøte om utveksling høsten 2024

Tir. 16.01.2024

12:15-13:00

Digitalt

Workshop for TekNat-studenter: finn gode kilder til oppgaven din (EN)

Ons. 17.01.2024

09:15-11:00

Dataverkstedet
KE A-259

Få hjelp med EndNote

Tor. 18.01.2024

10:15-12:00

Universitetsbiblioteket, kursrommet
KE A-253

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk)

Tir. 23.01.2024

12:15-13:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

HelseCampus Stavanger dagen 2024

Ons. 24.01.2024

08:00-15:30

HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2, Professor Olav Hanssensvei 7A

Drop-in for deg som skal søke utveksling høsten 2024

Ons. 24.01.2024

09:00-14:30

Kitty Kiellands Hus
KK S-344 Sommernatt

Introduksjon til NVivo

Ons. 24.01.2024

12:15-15:00

Universitetsbiblioteket, Dataverkstedet
KE A-259

Webinar: Workshop for TekNat-studenter: Finn gode kilder til oppgaven din (EN)

Tor. 25.01.2024

09:15-11:00

Teams

Webinar: Introduksjon til Zotero

Tor. 25.01.2024

13:15-15:00

Teams
Språk: norsk

Litteratursøk for TekNat-studenter: finn gode kilder til oppgaven din

Tir. 30.01.2024

12:15-14:00

Universitetsbiblioteket
KE A-259

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tir. 30.01.2024

12:15-13:30

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands Hus
KE A-263

Arbeidsmøte: Smart utdanning for innovative læringsmetodar

Ons. 31.01 09:00

fre. 02.02 15:30

Kjølv Egelands hus
A-259 (Dataverkstedet)

Få hjelp med EndNote (EN)

Ons. 31.01.2024

09:15-11:00

University library, the library course room
KE A-253

Virtual Reality (VR) – med fremtidens briller på?

Ons. 31.01.2024

10:00-16:00

VID vitenskapelige høgskole, Stavanger (adr: Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger)