Søking og opptak

Finn ut hvordan du søker opptak til de ulike utdanningstypene ved UiS.

Studier med egne opptaksregler

For deg som vil lære enda mer

Etter- og videreutdanning (EVU)

Studier og emner som tilbys gjennom etter- og videreutdanning ved UiS.

Doktorgrad (PhD)

PhD-studier ved de ulike fakultetene ved UiS.

Overflytting og utveksling

For deg som søke om overflytting eller utveksling, både til og fra UiS.

For deg som vil søke overflytting til andre eller tredje året til spesifikke studier.

Slik søker du overflytting.


Utforsk Universitetet i Stavanger