Søking og opptak

Finn ut hvordan du søker opptak til de ulike utdanningstypene ved UiS.

Studier med egne opptaksregler

For deg som vil lære enda mer

Overflytting og utveksling

For deg som søke om overflytting eller utveksling, både til og fra UiS.

For deg som vil søke overflytting til andre eller tredje året til spesifikke studier.

Slik søker du overflytting.

For deg som vil ta utveksling til eller fra UiS.

Slik søker du


Utforsk Universitetet i Stavanger