Hopp til hovedinnhold

2 runder prøvespill for søkere til musikkstudier i 2022

Alle søkere til utøvende musikkstudier må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Et egenprodusert videoopptak leveres fakultetet innen 15. januar som runde 1. Runde 2 gjennomføres på vår campus i Stavanger i uke 10. Runde 2 blir kun for søkere som kvalifiseres ut fra innsendt video.

Publisert: Endret:
Universitetets julekonsert 2017 i St. Petri kirken. Foto: Marie von Krogh
Fra en av UiS sine mange julekonserter

Runde 1 - videovurdering

Alle søkere til utøvende musikkstudier må avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video. Video må lastes opp til YouTube innen 15. januar. Runde 2 gjennomføres i uke 10 på vår campus i Stavanger.

NB! Søkere med klassisk slagverk som søker opptak til videreutdanning, master og PDM er unntatt krav om videoinnlevering. Se eget repertoarkrav for slagverk til disse studiene.

Repertoarkrav for både runde 1 og runde 2 finner du under studieprogrammet du har søkt opptak til. Se artikkelen "Slik søker du til ..." på studiesiden.

Du vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med forklaring om hvor og hvordan video skal deles med fakultetet. I e-posten finner du en lenke til et delingsskjema. Du deler både videolenke(r), omtale av videomateriale for runde 1, samt omtale av ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, og noter til akkompagnatør/komp.

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to ulike instrument eller to ulike studieretninger, må du sende video av to separate prøvespillprogram.

De nedsatte kommisjonene vurderer alle innsendte prøvespill så snart som mulig etter 15. januar.

Runde 2 - prøvespill og intervju i uke 10

Dersom kommisjonen finner deg kvalifisert på ditt hovedinstrument etter videovurdering vil du bli invitert til runde 2 i Stavanger i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju. Bachelorsøkere må også avlegge en teori- og gehørprøve på prøvedagen. Det settes av 30 minutter prøvespill med intervju til hver kvalifiserte søker, og man må være forberedt på å måtte fremføre hele prøvespillprogrammet.

Kommisjonen som vurderer ditt prøvespill i runde 2 er den samme som vurderer din video til runde 1. Innenfor den oppsatte prøvetiden vil det også finne sted et intervju hvor en representant fra studieadministrasjonen deltar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærer og studieadministrasjon.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i begynnelsen av februar.

  • Fakultet for utøvende kunstfag og campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken
  • Prøvespillene foregår i hovedbygget
  • Det arrangeres orienteringsmøter i Eikenessalen hver dag i uke 10, både kl. 09.00 og kl. 13.00 - hvilket orienteringsmøte du skal møte opp til finner du i invitasjon til runde 2 som sendes deg i februar
  • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
  • Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av hvert orienteringsmøte
  • Teori- og gehør prøver arrangeres for bachelorsøkere hver dag i uke 10 fra kl. 09.30. Prøven tar 90 minutter. Husk å ta med egen laptop, ladekabel og hodetelefoner
  • Du finner din eksakte tid for prøvespill med intervju i TimeEdit, fakultetets timeplansystem - prøvespilltidene publiseres i slutten av uke 9, men det tas forbehold om små endringer helt frem til prøvedagen
  • I hovedbyggets første etasje finner du flere rom for oppvarming
  • Fakultetet stiller med egne akkompagnatører/komp til alle prøvespill i runde 2 så fremt noter er mottatt innen 15. januar

Tydelige instruksjoner vedrørende videoinnspilling og repertoarkrav for runde 1 og runde 2, finner du i studieprogramartikkelen til det studiet du har søkt opptak til på www.uis.no/kunstfag.