Bekreftelse på statsborgerskap

Fra 2023 skal alle søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet på grunn av innføring av studieavgift for søkere med statsborgerskap fra utenfor EU/EØS.

Published Endret
Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik, 2018

Regjeringen har foreslått å innføre studieavgift for studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Forslaget fikk flertall i Stortinget og innføres med virkning for de studentene som starter på nye studier fra høsten 2023.

Frist for å betale studieavgift: 10 juni 2023

Unntak fra å betale studieavgift

Det finnes unntak i regelverket, og disse kan man finne på en egen nettside sammen med all øvrig informasjon om innføring av studieavgift. Her kan du lese hvilken informasjon Internasjonalt kontor ved UiS har publisert vedrørende innføring av studieavgift.

Dokumentasjon på statsborgerskap

Søkere som har blitt tilbudt studieplass ved Fakultet for utøvende kunstfag og starter på studiet høsten 2023, må dokumentere sitt statsborgerskap ved å laste opp én av følgende alternativer til Søknadsweb:

  • Pass eller
  • ID-kort eller
  • Bekreftelse fra folkeregisteret

Praktisk informasjon:

Les mer om Fakultet for utøvende kunstfag her:

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag