Hopp til hovedinnhold

Det blir digital runde 2 for søkere til musikk

Alle søkere til studier i utøvende musikk som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video blir invitert til et digitalt intervju i uke 10.

Publisert: Endret:
Universitetets julekonsert 2017 i St. Petri kirken. Foto: Marie von Krogh
Fra UiS sin julekonsert

Restriksjoner i forbindelse med koronapandemien

Høsten 2020 ble det bestemt at dersom det på grunn av smittevern ikke lar seg gjøre å gjennomføre runde 2 som fysiske opptaksprøver, vil innsendt video fra runde 1 i kombinasjon med et digitalt intervju avholdt via Zoom, utgjøre vurderingsgrunnlaget.

Det ble den 26. januar vedtatt at det i uke 10 kun arrangeres digitale intervjuer for søkere til utøvende studier i musikk ved fakultetet. Planlagte opptaksprøver med fysisk oppmøte i uke 10 er avlyst. Det betyr at alle primærsøkere til utøvende studier i musikk med oppstart høsten 2021 vurderes ut fra innsendt video og intervju, som runde 1 og 2.

Runde 1 - Videovurdering

Siste frist for innsending av video er 1. februar. Alle søkere til studier i utøvende musikk med komplette søknader har nå mottatt en e-post fra saksbehandler ved fakultetet. E-posten inneholder informasjon om hvordan videoen skal deles og hva som kreves av innhold.

Runde 2 - digitale intervju i uke 10

I løpet av uke 6 og 7 vil søkere som er kvalifisert etter videovurdering motta en mail med invitasjon til et Zoom- møte i uke 10. Det blir et intervju med samme kommisjon som vurderer innsendte videoer, samt en administrativ representant. Søkere som ikke blir funnet kvalifisert etter videovurdering vil motta egen e-post om dette.

Tydelige instruksjoner vedrørende videoinnspilling og repertoarkrav for runde 1, samt informasjon om runde 2, finner du i studieprogramartikkelen til det studiet du har søkt opptak til på www.uis.no/kunstfag.