Hopp til hovedinnhold

Fadder: Velkommen til Campus Bjergsted!

Hjertelig velkommen til studiestart og fadderuke ved UiS, Fakultet for utøvende kunstfag. Som alltid arrangeres det fadderuke og fadderfestival samme uke som skolen har sin oppstart, uke 33: 15.-20. august 2022.

Publisert: Endret:
Dronebilde campus Bjergsted

Velkommen til UiS Campus Bjergsted!

English below.

Om du har takka ja til studieplass i Stavanger og skal starte som ny student her, så ønsker vi deg hjerteleg velkommen til Fadderfestivalen ved UIS 2022.

Her finn du lenke til Fadderfestivalen si nettside: https://minsis.no/fadder22

Program for fadderveka 2022

Fadderveka er for alle nye studentar, uansett kva interesser du har, bakgrunn, alder, familiesituasjon og om du drikk alkohol eller ikkje. Dette året har vi eit svært mangfoldig program, så vi håper at alle vil finne noko dei ønsker å vere med på.

Inne på nettsida vil du finne ei oversikt over kva aktivitetar og event som foregår i løpet av veka:

Lenke til program: https://minsis.no/fadder22/program

Om du er meldt på Fadderfestivalen 2022 vil du få utdelt festival T-skjorte ved studiestart. Ved å ha på deg T-skjorta kjem du inn på alle eventene som står i programmet. I løpet av sommaren kjem fadrane til å ta kontakt med deg.

Du kan melde deg på aktivitetar/event i grupper og aleine om du vil det. Påmelding skjer kl 13.00 dagen før aktiviteten/eventet skjer, dette vil fadrane ta ansvar for å hjelpe deg med.

I tillegg til dette vil det også vere ein del som skjer på Campus Bjergsted i løpet av veka for å bli kjent med vår campus. Dette vil det kome meir info om seinare.

Påmelding til Fadderfestivalen

Inne på nettsida til Fadderfestivalen vil du finne lenke til påmelding:

Lenke til påmelding: https://minsis.no/fadderfestivalen-2022/paamelding

Når du har meldt deg på får vi kontaktinformasjonen din slik at vi kan legge deg inn i Facebook-gruppa for fadderbarn ved Fakultetet for utøvende kunst. Det er denne gruppa vi kjem til å bruke for å legge ut info før og undervegs i fadderveka.

Send gjerne mail til synne.bergem@gmail.com eller melding på Facebook til Synne Bergem Lia om du lurer på noko.

Infomøte og utdeling av T-skjorter

Det blir et infomøte med oppmøteregistrering og utdeling av T-skjorter for alle studenter som er påmeldt Faderfestivalen mandag 15. august klokken 10.30 i Eikenes- salen, rett til venstre for hovedinngangen i foajeen (adresse: Bjergsted 1, 4007 Stavanger). Der får dere vite enda mer om hva som skal skje i løpet av uka.

ENGLISH

Welcome to UiS Campus Bjergsted!

If you have enrolled at the University of Stavanger and are going to start as a new student here, we would like to welcome you to Fadderfestivalen at UIS 2022. Link to the Fadderfestivalen 2022 website: https://minsis.no/fadder22

Programme for Fadderfestivalen 2022

Fadderveka is for absolutely all new students, regardless of your interests, background, age, family situation, whether you drink alcohol or not, etc. This year we have a very diverse programme, so we hope that everyone will find something they want to participate in.

On the website you will find an overview of what activities and events that take place during the week.

Programme: https://minsis.no/fadder22/program

If you are registered for the Fadderfestival 2022, you will be given a festival T-shirt at the start of the week. By wearing the T-shirt, you get entry to allmost all the events in the programme. During the summer, your fadders will contact you.

You can sign up for activities/events in groups or alone if you want to. Registration takes place at 13.00 the day before the activity/event takes place, the fadders will take responsibility for helping you with this.

In addition to this, we will spend some time at Campus Bjergsted during the week to get to know our campus.

Sign up to Fadderfestivalen 2022

On the Fadderfestivalen website you will find a link to sign up: https://minsis.no/fadderfestivalen-2022/paamelding

When you have signed up, we will receive your contact information so that we can add you to the Facebook group for new students at the Faculty of Performing Arts. This is the group that we will use to post information before and during the week.

Feel free to send an email to synne.bergem@gmail.com or a message on Facebook to Synne Bergem Lia if you have any questions.

Information meeting and distribution of T-shirts

There will be an information meeting with attendance registration and distribution of T-shirts for all students who are registered for the Fadderfestival on Monday 15 August at 10.30 in the Eikenesalen. You will find Eikenes- salen to the left of the main entrance in the foyer (address: Bjergsted 1, 4007 Stavanger).

Med vennlig hilsen fadderlederne, | All the best,

Synne Bergem Lia (+47 980 10 795) synne.bergem@gmail.com

Har gått årsstudium, skal nå begynne 1. klasse utøvende jazz-vokal.

Jonah Mattias Nybø Lowry (+47 905 38 244) jmattiasnl@gmail.com

Har fullført bachelor i jazz-vokal, skal nå ta videreutdanning på jazz-trompet.

Les mer om semesterstart ...