Hopp til hovedinnhold

Frist for innsending av video for søkere til utøvende musikkstudier

Vi minner om at 15. januar er fristen for innsending av video til runde 1 for opptak til studier i utøvende musikk.

Publisert: Endret:
Kvinnelig fiolinist spiller i Stavanger sentrum foran grafitti

Til deg som har lagt inn en søknad til et utøvende musikkstudie i SøknadsWeb innen 15. desember:

Søkere til utøvende musikkstudier avlegger 2 runder med prøvespill. Runde 1 er et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger. Runde 2 er kun for søkere som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video.

Runde 1 - videovurdering

Dersom din søknad er komplett med utfylt følgeskjema og etterspurte søknadsdokumenter, vil du motta en separat e-post fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. E-posten inneholder informasjon og en lenke for deling av video med fakultetet.

Det er en del spesifikasjoner til hvordan video skal spilles inn. Denne informasjonen er publisert under hver studieprogramartikkel. Se studiet du søker opptak til, deretter "Slik søker du til ..." og til sist artikkelen "Innlevering av egenprodusert video - runde 1".

Det er også spesifikke repertoarkrav til hvert studieprogram som må oppfylles for at din video skal bli vurdert. Dette finner du i samme studieprogramartikkel.

Rekker du ikke fristen for videoinnsending kan du ta kontakt med fakultetet på musikk-dans@uis.no Du vil da få mulighet til å overføre din søknad til sekundære opptaksrunder. Sekundære prøver arrangeres i mai/juni, men kun for instrument og studier med ledige studieplasser.

Runde 2 - prøvespill med intervju i uke 10

Alle søkere som blir funnet kvalifisert etter vurdering av innsendt video vil bli invitert til runde 2 i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju på campus Bjergsted i Stavanger. Du finner informasjon om hvordan opptaksprøvene gjennomføres på samme sted i hver studieprogramartikkel, se studiet du søker opptak til og Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10.

Tilbake til studieoversikten - www.uis.no/kunstfag