Hopp til hovedinnhold

Program for semesterstartsuken på campus Bjergsted

Fra mandag 15. august til fredag 19. august arrangeres det åpningsseremonier, informasjonsmøter og fadderarrangement. Her finner du programmet for campus Bjergsted - august 2022.

Publisert: Endret:
Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted. Foto: Marius Vervik

Informasjonsmøter med fremmøteregistrering

Det arrangeres informasjonsmøter for hvert studieprogram gjennom hele uke 33 på campus Bjergsted. Møtene er obligatoriske, og er for både nye og allerede aktive studenter. Det vil si at alle studenter på alle trinn må delta på informasjonsmøtet for sitt studieprogram. Finn tid for ditt møte i oversikten nedenfor.

Merk! Studenter på Bachelor i utøvende musikk med PPU som veivalg i 2. avdeling, har to informasjonsmøter. Ett for PPU og ett for bachelor. Husk å møt opp på begge møtene.

Oppstart for Digitale studier

Studenter tatt opp til digitale studier har ikke oppmøteplikt i semesterstartsuken (uke 33). Det blir likevel gjennomført informasjonsmøter for de fleste av studiene, enten digitalt i uke 33 eller fysisk på annet tidspunkt.

Digitale jazzstudier/DigJazz

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte for nye studenter på Digjazz. 2 e-post med nødvendig informasjon ble sendt alle nye studenter i juni.

Digitale dirigentstudier (kor)

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for nye studenter under første samling, fredag 26. august. Sted og nøyaktig klokkeslett for informasjonsmøtet annonseres på første samlingsdag.

Digitale dirigentstudier (korps) og ConductIT

Det vil bli avholdt felles informasjonsmøte for nye studenter tatt opp til Digitale dirigentstudier (korps) og ConductIT under studiets første samling på Dirigentuka i august. Rom, dag og klokkeslett for informasjonsmøtet annonseres på Dirigentukas første dag.

Med forbehold om endringer. Oppdatert: 22.06.2022

Klokken 10.30 - Faddermøte på campus Bjergsted

Alle nye studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) bes møte i Eikenes-salen kl. 10.30 for møte med fadderlederne. Det blir felles avreise til campus Ullandhaug senere samme dag, for Universitets offisielle åpningsseremoni og åpning av fadderlandsbyen.

Sted: Eikenes- salen

Klokken 12.00 - Universitetets åpningsseremoni på campus Ullandhaug

Universitetet i Stavanger åpner høstsemesteret med en høytidelig og uformell åpningsseremoni for alle studenter kl. 12.00 på campus Ullandhaug.

Sted: Campus Ullandhaug

Etter seremonien - Åpning av Fadderuka

Her kan du lese mer om påmelding og fullstendig program for Fadderuka.

Klokken 11.00 - 12.00 - Åpningsseremoni på campus Bjergsted

Fakultetet arrangerer en egen åpningsseremoni med kunstneriske innslag på campus. Åpningsseremonien er for både studenter og ansatte.

Sted: Eikenes- salen

Arrangementet er åpent for alle ansatte og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag! Ingen påmelding.

Klokken 12.00 - 13.00 - Sosialt opplegg med gratis lunsj

Arrangementet vil foregå ute i Bjergstedparken etter endt åpningsseremoni. Arrangementet er åpent for alle ansatte og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag! Ingen påmelding.

Klokken 09.00 - 10.00 - Informasjonsmøte bachelor 1. klasse - klassisk

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor musikk 1. klasse, klassisk.

Sted: Hetland-salen

Klokken 09.00 - 10.00 - Informasjonsmøte bachelor 1. klasse - jazz

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor musikk 1. klasse, jazz.

Sted: Eikenes-salen

Klokken 10.15 - 11.45 - Informasjonsmøte bachelor 1. klasse - dans

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 1. klasse, dans.

Sted: Eikenes-salen

Klokken 12.30 - 14.00 - Fellesmøte alle klasser - dans (flyttet til fredag kl 10.00 i Hetlandsalen)

Felles informasjonsmøte for alle dansestudenter på bachelorprogrammet, samt lærere på dans.

Sted: Dansesal 1302

Klokken 10.15 - 11.15 - Informasjonsmøte musikkproduksjon

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Musikkproduksjon og Opptaksteknikk (MPO).

Sted: Hetland-salen

Klokken 12.15 - 13.15 - Informasjonsmøte årsstudium - jazz

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Årsstudium musikk, jazz.

Sted: Eikenes-salen

Klokken 11.00 - 13.00 - Stand i foajeen

Stand med Stavanger Symfoniorkester (SSO), Stavanger jazzforum, SIS, IT- studentassistenter

Sted: i foajeen i hovedbygget på campus Bjergsted

Klokken 14.00 - 16.00 - Informasjonsmøte for internasjonale studenter

Informasjonsmøte for alle internasjonale studenter på Ullandhaug. Møtet holdes av internasjonalt kontor.

Sted: Campus Ullandhaug

Klokken 15.00 - 17.00 - Bli kjent på Folken!

Folken inviterer alle studenter hjem til seg for en Bli- kjent kveld. Informasjon, konsert og jam!

Sted: Folken

Merk! Fagseksjonene har anledning til å legge opp til egen aktivitet i etterkant av informasjonsmøtene, informasjon kommer i så fall direkte fra avdeling/lærer.

Klokken 09.30 - 10.30 - Informasjonsmøte årsstudium - klassisk

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Årsstudium musikk, klassisk.

Sted: Eikenes-salen

Klokken 09.30 - 10.30 - Informasjonsmøte master - jazz

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Master musikk 1. og 2. klasse, jazz.

Sted: Hetland-salen

Klokken 10.45 - 11.45 - Informasjonsmøte master - klassisk

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Master musikk 1. og 2. klasse, klassisk.

Sted: Eikenes-salen

Klokken 10.30 - 11.30 - Informasjonsmøte PPU

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for PPU, både hel- og deltidsstudenter, samt 3. og 4. klasse bachelorstudenter med PPU som veivalg.

Sted: Hetland-salen

Klokken 12.15 - 13.15 - Informasjonsmøte PDM og Videreutdanning - klassisk og jazz

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for PDM- og Videreutdanning musikk, for både klassisk og jazz.

Sted: Hetland-salen

Merk! Fagseksjonene har anledning til å legge opp til egen aktivitet i etterkant av informasjonsmøtene, informasjon kommer i så fall direkte fra avdeling/lærer.

Klokken 09.15 - 15.15 - Oppstart for alle dirigenter

Oppstart for alle dirigentstudenter med Bjarte Engeset.

Sted: Bygg 2 - rom 2109

Klokken 09.00 - 10.45 - Informasjonsmøte 2. og 3. klasse - dans

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 2. og 3. klasse, dans.

Sted: Hetland-salen

Klokken 10.00 - 10.45 - Fellesmøte alle klasser - dans

Felles informasjonsmøte for alle dansestudenter på bachelorprogrammet, samt lærere på dans.

Sted: Hetland-salen

Klokken 11.00 - 12.00 - Informasjonsmøte bachelor 2., 3. og 4. klasse - klassisk

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 2., 3. og 4. klasse musikk, klassisk.

Sted: Eikenes-salen

Klokken 11.00 - 12.00 - Informasjonsmøte bachelor 2., 3. og 4. klasse - jazz

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 2., 3. og 4. klasse musikk, jazz.

Sted: Hetland-salen

Klokken 13.00 - 15.00 - Foredrag om psykisk helse

Foredrag om psykisk helse for utøvende kunstnere med bassist, komponist og psykolog Jo Skaansar.

Sted: Eikenes-salen

Merk! Fagseksjonene har anledning til å legge opp til egen aktivitet i etterkant av informasjonsmøtene, informasjon kommer i så fall direkte fra avdeling/lærer.

Her finner du mer informasjon om semesterstart ved UK:

Semesterstart på campus Bjergsted

Alt du trenger å vite om semesterstart på UK

Åpningsseremoni på campus Bjergsted

Tirsdag 16. august kl. 11.00

Fadderfestivalen 2022

Info om påmelding og program