Hopp til hovedinnhold

Søk på ledige studieplasser i utøvende kunstfag

Nå kan du søke på ledige studieplasser i utøvende musikk innen klassisk, dirigering, kirkemusikk og jazz/improvisasjon, PPU i utøvende og skapende kunstfag samt til digitale dirigentstudier for kor og korps. Søknadsfrist er 15. mai 2022

Publisert: Endret:
Fakta
Søknadsfrist for sekundæropptak

15. mai 2022

Kontakt

Har du spørsmål om våre studier, søknad og opptak, ta kontakt på musikk-dans@uis.no

Tidligere studentrådsleder Aurora Maria Øvrelid Pambianchi viser fram campus Bjergsted i vakre Bjergsted kulturpark.
Studenter på campus Bjergsted. Foto: Marius Vervik, 2018

Mangler du studieplass til høsten? Fakultet for utøvende kunstfag arrangerer nå sekundæropptak for nordiske søkere og søkere innenfor EU/EØS.

Vi har ledige studieplasser på følgende studier: 

  • PPU i utøvende og skapende kunstfag: musikk, dans, drama og teater  
  • Digitale dirigentstudier: kor og korps
  • Årsstudium, bachelor, videreutdanning, master og postgraduate diploma i utøvende musikk

Se hvilke instrument og studieretninger du kan søke deg til i instrumentoversikten lenger nede på denne siden.

Slik søker du

  • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb 
  • Lenke til obligatorisk følgeskjema finner du på kvitteringssiden i SøknadsWeb 
  • Fyll ut følgeskjema (CV, motivasjon mm.)
  • Send inn følgeskjema innen søknadsfristen 15. mai
  • Husk å laste opp tilleggsdokumenter i SøknadsWeb (vitnemål, karakterutskrift og referanser hvis ønskelig) 

Fullstendig søknad med alle tilleggsdokumenter og video må være innsendt innen søknadsfristen 15. mai. 

Tillegg for søkere til studier i utøvende musikk og Digitale dirigentstudier - kor/korps

Deling av videolenker:

Husk å legge ved lenke(r) til video i følgeskjema innen søknadsfristen 15. mai.

Repertoarkrav til video:
  • Søkere til utøvende musikk, jazz, klassisk og kirkemusikk: HELE repertoarkravet skal spilles inn på video.
  • Søkere til dirigering: KUN repertoarkrav til runde 1 skal spilles inn på video.

Du finner repertoarkrav og retningslinjer for video i studieprogramartikkelen knyttet til det studiet du søker på

Video og digitalt intervju erstatter ordinære opptaksprøver for studier i utøvende musikk

Det blir ikke avholdt fysiske opptaksprøver på campus i år. Alle søkere vil, som til primæropptaket, bli vurdert på bakgrunn av innsendt videomateriale. Dersom du består runde 1, vil du i uke 21/22 motta e-post med invitasjon til runde 2. Begge runder må bestås for å bli vurdert for opptak. Runde 2 består av et digitalt intervju med vurderingskommisjonen, samt en administrativ ansatt.

Runde 2 blir avholdt 3. juni. Intervjuene vil vare i 15-20 minutter for søkere til klassisk, kirkemusikk og jazz, og 30 minutter for søkere til dirigering. Eksakt tidspunkt for intervju får du i e-post med invitasjon til runde 2.

Teori- og gehør prøve for søkere til Bachelor i utøvende musikk

Søkere til bachelor i utøvende musikk, til jazz, klassisk, kirkemusikk eller dirigering, som består runde 1, må gjennomføre en digital teori- og gehør prøve før runde 2. Prøven vil foregå torsdag 2. juni i tidsrommet kl. 14.00 - 16.30. Prøven skal gjennomføres hjemmefra på egen maskin (ikke nettbrett eller telefon). Mer informasjon om pålogging etc. blir sendt til godkjente søkere i god tid før prøven.

Prøven arrangeres også for søkere som etter primæropptaket har fått tilbud om studieplass med forbehold om at ny teori- og gehørprøve er bestått innen 1. juli. Aktuelle søkere blir kontaktet av fakultetets opptakskontor.

Instrumentoversikt

Vi har ledige studieplasser på følgende instrument til studier i utøvende musikk:

StudierKlassiskJazz
Årsstudium

Bachelor

Videreutdanning

Master

PDM
Horn

Slagverk

Obo

Klarinett

Fagott

Bratsj

Kontrabass

Klaver
Jazz - kontrabass

Jazz - el.bass

Jazz - trombone
BachelorFiolin

Orgel (kirkemusikk)

Dirigering
Jazz - saksofon
VidereutdanningDirigering
Digitale dirigentstudierKor- dirigering

Korps- dirigering

Les mer om de forskjellige studiene du kan søke på her:

Les mer ...

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Konserter og forestillinger

Fakultet for utøvende kunstfag