Sokratisk seminar

Et eksempel på en måte å organisere litteratursamtalen i klasserommet.

Published Endret

Et sokratisk seminar er en fokusert diskusjon rundt en kort litterær tekst. Den samarbeidende diskusjonen beveger seg mot en kollektiv og dypere forståelse av lesing heller enn mot ett riktig svar.

Margaret Metzger

Denne arbeidsmåten er godt egnet til tekstarbeid, og da spesielt til kortere tekster. Det finnes ulike måter å arrangere et slikt seminar på, og i dette konkrete eksempelet har læreren valgt å benytte måten Fishbowl.

Sokratisk seminar – Fishbowl.