Disputas for Arve Lerum

Torsdag 7. april 2022 kl. 10:00-15:00,
Kjølv Egelands hus, E-164 / Zoom.

Arve Lerum disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Lerum vil forsvare avhandlingen: Akuttsaker i barnevernet: En kvalitativ studie av barneverntjenestens praksis i akutte tvangssaker

Tema for prøveforelesning: Teoretiske perspektiver på «barnets beste». Presentasjon av et kritisk blikk på undersøkelsesfasen i barnevernets akuttsaker

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00.

Prøveforelesning og disputas vil foregå i Kjølv Egelands hus, E-164 og i tillegg blir det streamet via Zoom for dem som ikke kan møte opp fysisk.

Følg disputasen 

Møte-ID: 642 3288 4511

Passord: 315215