Disputas for Ayan Handulle

Fredag 4. mars 2022 kl. 10:00-15:00,
Kjølv Egelands hus / Zoom,
E-164.

Ayan Handulle disputerer for ph.d-graden i samfunnsvitenskap.

Published Endret

Fredag 4. mars 2022 vil Ayan Handulle disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Handulle vil forsvare avhandlingen:Beyond fear of child welfare services: An ethnographic study among Norwegian-Somali parents

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00.

Tildelt emne for prøveforelesning: «Ethnicity, race and racialization as theoretical concepts in social work»

Prøveforelesning og disputas vil foregå i Kjølv Egelands hus, E-164 og i tillegg blir det streamet via Zoom for dem som ikke kan møte opp fysisk.

Her kan du følge disputasen 
Møte-ID: 687 9629 5088
Passord: 152322