Disputas for Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Onsdag 12. januar 2022 kl. 10:00-15:00,
Zoom / Kjølv Egelands hus,
E-164.

Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputerer for ph.d.-graden i programmet samfunnsvitenskap.

Published Endret

Onsdag 12. januar vil Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputere for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Volckmar-Eeg vil forsvare avhandlingen: The making of immigrant clients: An ethnographic study of categorisation work in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).

Tema for prøveforelesning: «Hva kan et begrep som interseksjonalitet tilby til forståelsen av de kategoriseringsprosesser som finner sted i menneskebehandlende institusjoner? Diskuter relevansen av å anvende et interseksjonalitetsbegrep i din studie»

Det blir en halvdigital prøveforelesning og disputas i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 fra kl. 10.00.

Grunnet gjeldende smittevernregler vil det være et begrenset antall plasser i disputaslokalet (maksimalt 50 personer ved bruk av faste tilviste sitteplasser). Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å følge disputasen digitalt på Zoom.

Alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Ref. Stavanger kommune koronaregler.

Følg disputasen

Møte-ID: 666 5493 5819
Passord: 280957