Disputas for Marina Snipsøyr Sletten

Fredag 3. desember 2021 kl. 10:00-15:00,
Kjell Arholms Hus,
Auditorium 2.

Marina Snipsøyr Sletten disputerer for ph.d.-graden samfunnsvitenskap.

Published Endret

Fredag 3. desember 2021 vil Marina Snipsøyr Sletten disputere for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Marina Snipsøyr Sletten vil forsvare avhandlingen: «Standardised practice in Norwegian child welfare services: How standardisation influences professional practice in child welfare services»

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.

Prøveforelesning og disputas vil foregå i Kjell Arholms Hus, auditorium 2.

I tillegg blir prøveforelesning og disputas streamet via Zoom for dem som ikke kan møte opp fysisk.
Meeting ID: 666 6131 0468
Password: 985729

Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten.