Hopp til hovedinnhold

Disputas for Marte Tonning Otterlei

Torsdag 29. september 2022 kl. 10:00-14:00,
Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 / Zoom.

Marte Tonning Otterlei disputerer for ph.d.-graden.

Publisert: Endret:

Torsdag 29. september 2022 vil Marte Tonning Otterlei disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger. Otterlei vil forsvare avhandlingen Perspektiver på omsorgsovertakelser. En kvalitativ studie av foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelsesprosesser med tilknyttede problemområder.

Tildelt emne for prøveforelesning: Muligheter og begrensinger når det gjelder foreldrenes medvirkning i alvorlige barnevernssaker.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00.

Prøveforelesning og disputas vil foregå i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, (inngang sør) og i tillegg blir det streamet via Zoom for dem som ikke kan møte opp fysisk:

Følg disputasen digitalt

Møte-ID: 677 8797 0586

Passord: 005250