Disputas for Reidun Ims

Tirsdag 14. februar 2023 kl. 10:00-14:00,
Kjølv Egelands hus, aud E-164 / Zoom.

Reidun Ims disputerer for ph.d.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Published Endret

Tirsdag 14. februar 2023 vil Reidun Imsdisputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger.

Ims vil forsvare avhandlingen: Samanhengen mellom arbeid og integrering: Ein kvalitativ studie av innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.
Emne for prøveforelesning: Rolla til sosialarbeidaren i inkluderingsarbeidet: Kunnskapsbehov og utfordringar på individ- og systemnivå

Prøveforelesning og disputas vil foregå i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, (inngang sør) og i tillegg blir det streamet via Zoom for dem som ikke kan møte opp fysisk.

Følg disputasen digitalt
Møte-ID: 631 5538 9182
Passord: 274103

Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten. Velkommen!