Spørreundersøkelse "Releasing the Power of users"

Praktisk informasjon vedørende gjennomføring og personvern (GDPR) i spørreundersøkelser i regi av prosjektet "Releasing the power of users".

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunn for studien

Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt "Releasing the power of users" finansiert av Norges Forskningsråd. Vi ønsker å få innblikk i hvordan du vurderer om du vil bruke appen. Svaret ditt er veldig nyttig for å kartlegge og forstå ulike faktorer som påvirker eldres bruk av slike ernærings-apper. Innsikt fra denne studien kan ha viktige implikasjoner for hvordan man skal utvikle teknologi og forebygge under- og feilernæring for eldre.

Deltakelse

Vår målgruppe for denne undersøkelsen er eldre med tilgang til nettbrett fordi appen APPetitus som skal vurderes i undersøkelsen er spesielt utviklet for nettbrett. Det finnes ikke PC versjon av appen foreløpig. Appen passer heller ikke så godt å brukes i smart telefon fordi tekst blir altfor små.  Så vi bare inviterer disse som har tilgang til et nettbrett og har mulighet å laste ned Appen til å delta denne undersøkelsen.

Deltakelse innebærer å svare på et spørreskjema som tar ca. 20 minutter. Du vil også få invitasjon til en oppfølgingsundersøkelse etter fire uker. Hvis du deltar i begge rundene, er du med i trekningen av 2 gavekort på 2500 NOK og 10 gavekort på 500 NOK fra AMFI (AMFI er en kjøpesenterkjede med totalt 49 Amfi-sentre i Norge, der du både finner mange kjedebutikker og lokale frittstående butikker)! For å delta i loddtrekningen trenger du bare å registrere epostadressen din i spørreskjemaet.

Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det har ingen negative konsekvenser for deg om du velger å trekke deg, men du vil ikke lenger være del av loddtrekningen.

Personvern og dine rettigheter

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi beskriver her. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  I rapporter og andre publikasjoner basert på prosjektet, vil vi bare bruke de innsamlede dataene i overordnet form (samlede tall). Ved å klikke på linken og gå videre i spørreundersøkelsen, gir du oss tillatelse til å samle inn og behandle de data som du gir oss, som er beskrevet her. 
Så lenge din besvarelse kan knyttes til deg som person har du følgende rettigheter: 1) Å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og få utlevert en kopi av opplysningene; 2) Å få rettet eller slettet personopplysninger om deg; 3) Å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke. Norsk Senter for Forskningsdata AS (NSD) har på oppdrag fra UiS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med Elin Merethe Oftedal (elin.m.oftedal@uis.no), Chunyan Xie (chunyan.xie@hvl.no) eller Kristi Bjørnes Skeie (kristi.b.skeie@uis.no). Vårt personvernombud kan kontaktes på epost: personvernombud@uis.no. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

På forhånd takk for at du deltar og lykke til med utfyllingen!

Med vennlig hilsen
Chunyan Xie

Leder for Arbeidspakke 1 i prosjektet "Releasing the power of users " ved Universitetet i Stavanger.

Professor i markedsføring ved Institutt for økonomi og administrasjon påHøgskulen på Vestlandet


Etter utfylling av spørreskjemaet, hvis du har lyst å laste ned APPetitus for å prøve ut.

Her er litt ekstra informasjon for nedlasting og første gangs bruk av appen.

  • Her er link til selskapet Appetitus og du lese mer om appen: https://appetitus.no/
  • Instruksjonsvideo for nedlasting av app

Her er en link til en kort video som viser hvordan du kan laste ned appen APPetitus fra AppStore på iPad. Du kan åpne video ved å klikke på linken. Video 1-Laste ned APPetitus: https://youtu.be/hkNbKzWJ07w 
APPetitus er en gratis App som du kan laste ned fra AppStore eller Google Play. For eksempel, på iPad kan du gjøre de følgende:

  1. For å laste ned APPetitus på din iPad, gå til AppStore
  2. I AppStore, søk etter APPetitus og klikk «hent»
  3. Når appen er installert, vil ikonet dukke opp på skjermen din. Klikk på ikonet for å åpne appen.
  4. Instruksjonsvideo ved første gangs bruk av appen

Her er en link som hjelper deg å komme i gang med å tilpasse APPetitus til deg som bruker. Video 2-Utfylling av «Innstilling»: https://youtu.be/7A2RtzY_CQs