Hopp til hovedinnhold

Stavanger-forskere forklarer nobelprisene

Onsdag 9. desember kl. 19 kan du få prestasjonene bak årets nobelpriser på et sølvfat. Da vil forskere fra SUS og UiS forklare deg hvilke framskritt som feires. Følg arrangementet digitalt.

Publisert: Endret:
Øverst fra venstre: Jan Egeland, Alex Bentley Nielsen, Janne Stigen Drangsholt, Lars Normann Karlsen, Ola Kvaløy og Mark van der Giezen.

Hvert år blir Nobelprisene delt ut til folk som har gjort ekstraordinære prestasjoner innenfor sine fagfelt. Dette går for seg med pomp og prakt hvert år i desember, og prisvinnerne blir gjort stas på under den såkalte Nobel-uka i Stockholm og Oslo. 

Ofte er det svært få utenfor prisvinnerne sine egne fagfelt som virkelig forstår prestasjonene som ligger til grunn for denne prisen. Universitetet i Stavanger (UiS) har derfor 9. desember et Nobelpris-arrangement der forskere som er knyttet til Stavanger universitetssjukehus (SUS) og UiS vil presentere årets prisvinnere, forklare bakgrunnen for prisene og hvilke vitenskapelige oppdagelser og bidrag som feires. 

Arrangementet vil bli gjennomført digitalt og sendes direkte på Facebook.

En hyllest til store prestasjoner

9. desember er valgt fordi dette er kvelden før selve prisutdelingen. Alle foredragsholdere her i Stavanger er forskere som har jobbet med tematikk som er relatert til årets pris. Hver forsker får 10 minutter på seg til å fortelle om hva disse prisene markerer av framskritt innenfor fysikk, kjemi, medisin, økonomi, fred og litteratur. – Vi ønsker å få fram at prestasjonene som ligger til grunn for prisene også har betydning for livene til folk her i regionen. Dette er en hyllest til vitenskapen, litteraturen og fredsarbeidet. Ved å løfte fram disse vitenskapelige prestasjonene og bidragene skal vi som samfunn få inspirasjon og håp for framtiden, sier Mark van der Giezen, professor i biologisk kjemi ved UiS og en av initiativtakerne til arrangementet 

Ekspertise i Stavanger

Årets medisinpris er viet hepatitt C-forskning, og ved SUS fins det ledende ekspertise på denne virussykdommen. 

– Medisinprisen er bare ett av eksemplene på at prestasjonene bak nobelprisene har gjenklang i regionen. Denne prisen presenteres av Lars Normann Karlsen fra SUS, sier van der Giezen.

Selv skal van der Giezen presentere kjemiprisen for forskning på genredigeringsverktøyet CRISPR. 

– Denne oppdagelsen kan hjelpe oss med å få fram avlinger med større utbytte eller til og med kurere arvelige sykdommer.

Spenning hvert år i fagmiljøene

van der Giezen trekker også fram fagmiljøet innen partikkelfysikk og kosmologi ved UiS – som er det største fagmiljøet på landsbasis innen sitt felt. En fysiker fra dette miljøet, Alex Bentley Nielsen, får æren av å presentere forskningen rundt oppdagelsen av hvordan svarte hull oppstår. 

– Det er alltid knyttet stor spenning i de ulike fagmiljøene til kunngjøringen av nobelprisene. Noen ganger treffer det akkurat på et felt som du selv jobber med, andre ganger er det mer fjernt. Men spenningen er der likevel, sier van der Giezen som har planlagt arrangementet sammen med Alexander Rothkopf, førsteamanuensis i fysikk ved UiS og Olav Eggebø fra forskningsavdelingen ved UiS. 

Disse presenterer prisene:

1) Medisinprisen presenteres av Lars Normann Karlsen, seksjonsoverlege og forsker ved SUS

Nobelprisen i fysiologi eller medisin for 2020 går til Harvey J. Alter, Michael Houghton og Charles M. Rice for oppdagelsen av hvordan hepatitt C-viruset fungerer. Hepatitt C er en leverbetennelse og årlig dør over 400 000 av sykdommen ifølge WHO. 

2) Kjemiprisen presenteres av Mark van der Giezen, professor i biologisk kjemi, UiS

Emmanuelle Charpentier og Jennifer Doudna er tildelt nobelprisen i kjemi for oppdagelsen av genredigeringsverktøy. 

3) Fysikkprisen presenteres av Alex Bentley Nielsen, førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og fysikk, UiS

Nobelprisen i fysikk for 2020 går til Roger Penrose for oppdagelsen av hvordan svarte hull oppstår og til Reinhardt Genzel og Andrea Ghez for oppdagelsen av et supermassivt kompakt objekt i Melkeveiens senter. 

4) Litteraturprisen presenteres av Janne Stigen Drangsholt, professor i engelsk litteratur, UiS 

Den amerikanske poeten Louise Glück er årets vinner av Nobelprisen i litteratur. Glück roses i begrunnelsen for sin «umiskjennelige poetiske stemme». 

5) Fredsprisen presenteres av æresdoktor ved UiS Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen 

Nobels fredspris for 2020 tildeles Verdens matvareprogram (WFP). WFP får prisen for innsatsen i kampen mot sult, for bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være pådriver i arbeidet mot bruken av sult som våpen 

6) Økonomiprisen presenteres av Ola Kvaløy, professor og dekan ved Handelshøgskolen UiS 

Amerikanske Paul Milgrom og Robert Wilson tildeles Nobelprisen i økonomi for deres bidrag til auksjonsteorien.