Henrik Steffens – The Prophet of the Anthropocene?

Fredag 8. september kl. 10:30 - Lørdag 9. september kl. 16:30,
Arkeologisk museum,
Auditorium.

Henrik Steffens 250-års jubileumskonferanse

Published Endret

I 2019 starta eit samarbeid mellom Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, København Universitet og Humboldt Universitet i Berlin for å markere 250-årsdagen for Henrik Steffens i 2023. I perioden frå 2019 til 2023 har det blitt organisert konferansar i Stavanger, København og Halle.

Ved universitetet i Stavanger har dei fjorten Steffens-salongane i perioden samla mange interesserte. Arrangementa har vist at Steffens var ein intellektuell mangefasettert personlegdom som framleis kan fascinere og inspirere.

Desse trådane skal blir no samla i ein stor, internasjonal konferanse. I løpet av to dagar skal toppforskarar frå inn- og utland opplyse oss om Steffen si tenking i lys av vår tids store utfordringar. Kan vi hente inspirasjon frå den romantiske naturfilosofen til å drøfte klimaendringar og tap av naturmangfald? Hadde Steffens ‘profetiske’ gåver då han talde naturen si sak i ei heilskapstolking som gav naturen eigne rettar?

Forskarar frå USA, Tyskland, Danmark, Noreg og Nederland skal debattere desse og andre spørsmål med same entusiasme som lyneldsmannen frå Stavanger.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Universitetet i Stavanger – Stavanger Kommune – Norsk Kulturråd – Vitenskaps Akademiet i Stavanger – The Greenhouse

Praktisk informasjon
Når:

8. og 9. september

Kor:

Arkeologisk museum, Peder Klows gate 30A, Stavanger

Språk:

Konferansespråket vil for det meste vere på engelsk

Påmelding:

Ordinær NOK 1000/inkludert bevertning begge dagar Student/elev/honnør NOK 500/inkludert bevertning begge dagar Påmelding åpner 5. juni

Marit Victoria Wulff Andreassen står for utsmykningen på kortenden av Tveteraasgården, som vender ned mot Henrik Steffens fødested, Nedre Strandgate 19. Her en illustrasjon av kunstneren.

Program jubileumskonferanse

Påmelding gjev tilgang til alle foredraga og inkluderer lunsj og bevertning begge dagar. Her kan du sjå heile programmet.

Bygget Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Jubileumskonferansen arrangerast på Arkeologisk museum, Stavanger. (Foto: UiS)

Fredag 8. september

10.30 Åpning av konferansen
10.45 Kate Rigby: Discourses of Nature at the Dawn of the Anthropocene
11.30 Jesper Lundsfryd: Quakes in the Depths. On the Multileveled Figures of Chaos in Steffens’s Anthropologie
12.00 Lunsjpause + kulturinnslag
12.45 Paul Ziche:The concreteness of the untouchable
13.30 Heinrich Detering: Anthropology in the Anthropocene: Henrik Steffens‘ Ecology
14.15 Kaffepause
14.45 Lore Hühn: “Steffens und Schelling” Two masterminds of the anthopocene
15.30 Slutt

Laurdag 9. september

9.00 Benedikt Jager: Om Samene og presten N.J.C.V Stockfleth. Rasetenking hos Steffens?
9.30 Marit Bergner: The books, essays and land maps on Norwegian geography, politics and mineralogy in Henrik Steffens’ library.
10.00 Kristin Gjesdal: Petrified Understanding? Bias, Anthropology, and Expanded horizons in Schleiermacher’s Hermeneutics
10.45 Kaffepause
11.00 Helge Jordheim: Philosophizing with Rocks - Steffens Natural History Moment, and Our Own
11.45 Janke Klok: Henrik Steffens og salongene – den diskursive offentligheten på vei. Med antropocen som tankekonsept.
12.15 Lunsjpause
13.00 Stefan Höppner: Steffens, Revolution, and Literature
13.30 Litterært innslag ved Arild Vange
14.00 Morten Tønnessen: Reconstructing the nature conceptions of the industrial-age Anthropocene
14.30 Kaffepause
15.00 Thomas Hylland Eriksen: The Anthropocene from 1801 to 2023. A meditation on Steffens legacy
15.45 Resymé og samtale: Bernd Henningsen – Anna Sandberg – Helge Jordheim – Paul Ziche
16.30 Byvandring til ‘Steffens-Kvadraturen’ og til Hertervig-huset.

Henrik Steffens: Kort fortald

Den stavangerfødde akademikaren, naturforskaren og filosofen Henrik Steffens var ein engasjert og uredd formidlar og samfunnsdebattant i si tid. Som Universitetet i Stavanger var han opptatt av å utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Bli betre kjend med han!

Portrettegning av mann
Henrik Steffens, fødd 2. mai 1773 i Stavanger.
Henrik Steffens, romantisk influenser og aktuell i dag

Naturforskeren, filosofen og forfatteren Henrik Steffens – født i Stavanger 2. mai 1773 – var «Norges bortblåste laurbærblad», ifølge Henrik Wergeland. 13. februar 1845 skrev N.F.S. Grundtvig et hyllingsdikt til sin venn og fetter Henrik Steffens (1773–1845), som akkurat var død: «Lynildsmand, som for mit Øie / I det aarle Morgengry / Lig en Engel fra det Høie / Væltet Stenen bort paany.» At teologen Grundtvig ser fetterens gjerning i forlengelsen av den bibelske påskefortellingen, gir Steffens, som ble født i Stavanger 2. mai 1773, en voldsom status. Hvordan står det til med kjennskapen til Steffens i dag? Skal man tro Grundtvig og mange andre, slo det gnister av Henrik Steffens. I dag ville vi ha sagt at han var en influenser med et hav av følgere. Mens vår tids stjerner på denne himmelen er opptatt av kropp, sminke og interiør, var han opptatt av filosofi, litteratur og naturvitenskap.  Og han levde i en spennende tid. Tiden etter den franske revolusjonen i 1789 kjennetegnes av enorme politiske, sosiale og teknologiske omveltninger – moderniteten lå i støpeskjeen. Som en skikkelig norsk Askeladd befinner Steffens seg ofte på rett plass til rett tid. I 1797 drar han til den tyske byen Jena og blir kjent med hele den tyske kultureliten. Jena, og i tillegg Weimar med Goethe i spissen, var på denne tiden sentrene for den unge, romantiske bevegelsen. Steffens blir kjent med og venn med dem alle; Goethe, Schiller, teologen og hermeneutikkens far Schleiermacher, naturfilosofen SchellingNovalis. Teksten er utdrag fra kronikk av Benedikt Jager, professor i nordisk litteratur ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS. Publisert i Stavanger Aftenblad 1. mai 2023. Les hele kronikken her.

250 år siden Norges første økofilosof ble født. Han stilte spørsmål som er mer aktuelle enn noen gang.

Henrik Steffens’ naturfilosofi utfordrer oss i en epoke preget av klimakrise og oppbrudd. Lynildsmannen ble han kalt. Han var Norges første intellektuelle superstjerne – som geolog, dikter, teolog og filosof representerte han en ny æra i Norden: Romantikken. Henrik Steffens er navnet, og 2. mai er det 250 år siden han ble født. Hans naturfilosofi utfordrer oss i en epoke preget av klimakrise og oppbrudd. Selv om han er relativt ukjent i Norge, var Henrik Steffens kjent over hele Europa på begynnelsen av 1800-tallet. Anerkjent av geologer og naturvitere, omgangsvenn med tidens ledende diktere, filosofer og teologer. Teksten er et utdrag fra en kronikk av Ragnar Misje Bergem, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og Marius Timmann MjaalandEcodisturb/UiO:Norden og Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Publisert i Aftenposten 1. mai 2023. Les hele kronikken her.

– Han va frekke i kjeften, ´an Henrik Steffens

– Henrik Steffens er et interessant eksempel å bruke for å belyse en tid i Stavangers historie på, forteller Terje Torkildsen, forfatter, humorist, skuespiller (med mer) –  og nå også entusiastisk Steffens-ambassadør. – Steffens var et åndsmenneske, en tenker som koblet Stavanger på europeisk historie. Torkildsen forteller at Steffens flere ganger var i dialog med kjente tenkere og filosofer i Europa. Blant annet hadde han samtaler med Goethe og Schiller i Weimar. Steffens brukte sine norske røtter opportunistisk. Det var litt kult å være fra Norge den gang, det framstod nok som noe eksotisk. Han var med de rette folkene til riktig tid, og var nok sosialt intelligent, sier Torkildsen. – Han komme pigede godt ut av det nesten uansett ka an seie og gjør.  Karl Johan jobbet i hele sin regjeringstid med å demme opp for en norsk nasjonalisme. Torkildsen hevder at Steffens nok var den mest kjente norskfødte personen i verden på dette tidspunktet, og mener han bidro til å legitimere nordmenns rett til å ha sin egen nasjon. – Han var frekk i kjeften, ´an Henrik Steffens, for eksempel mot den danske kongemakten. Med sin tyngde og sitt filosofiske fundament bidro han til at andre land aksepterte Norge som eget land. Teksten er utdrag fra Stavanger kommunes nettartikkel 'Henrik Steffens sånn passe kort fortalt'.

Meir som skjer:

Midnattsolkonferansen 2023

Tor. 08.06 08:30

fre. 09.06 15:45

UiT - Norges arktiske universitet
Camus Tromsø/digitalt

Offentlige anskaffelser og samfunnssikkerhet

Tor. 08.06.2023

09:00-14:00

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

How to plan your PhD

Tor. 08.06.2023

09:30-12:00

Zoom

Vilkår for økonomisk tryggleik

Tor. 08.06.2023

11:30-12:30

UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
EOJ 277/276 and on Zoom

Helsedata i skyen, sikker datahåndtering

Fre. 09.06.2023

08:30-15:00

Kjølv Egelands hus
KE-E102

Gratis pianokonsert med musikk av Clara og Robert Schumann

Lør. 10.06.2023

12:00-13:00

Ledaal, Stavanger

Omvisning i Eden and Everything After

Lør. 10.06.2023

13:00-13:30

Arkeologisk museum

Eksamenskonsert med dirigentstudent Julie Røssland

Søn. 11.06.2023

18:00-20:00

Sandnes kyrkje

Disputas for Christina Helen Selstø

Tor. 15.06.2023

10:00-15:00

Kjølv Egelands hus
E-164

Stoppekurs - lær teknikker for reparasjon av klær

Tor. 15.06.2023

16:00-19:00

Campus Ullandhaug
Lyspæren Innovasjonshus

Publisering og valg av tidsskrift

Ons. 21.06.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket
Møterom KE A-263

Sommeråpning på Arkeologisk museum og Jernaldergården!

Tor. 22.06.2023

11:00-16:00

Arkeologisk museum

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - spikking!

Fre. 23.06.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Minigilde på Jernaldergården

Søn. 25.06.2023

14:00-14:30

Jernaldergården
Gildehallen

Ornitologisk folkeforskning og miljømedborgerskap konferanse

Fre. 30.06.2023

09:00-15:00

Norway House, Brussel, Belgia

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - pil og bue!

Fre. 30.06.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - spikking!

Fre. 07.07.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - pil og bue!

Fre. 14.07.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - plantefarging av garn!

Fre. 21.07.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - spikking!

Fre. 04.08.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - plantefarging av garn!

Fre. 11.08.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Studiestart 2023: Åpningsseremoni

Man. 14.08.2023

13:00-14:00

Fadderteltet, Campus Ullandhaug

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tir. 15.08.2023

12:15-14:00

Universitetsbiblioteket, studieverkstedet
B-011

Åpningsseremoni på campus Bjergsted

Tir. 15.08.2023

14:00-15:00

Fakultet for utøvende kunstfag, Bjergsted 1

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tor. 17.08.2023

10:15-12:00

Universitetsbiblioteket, studieverkstedet
B-011

Aktivitetsfredag på Jernaldergården - pil og bue!

Fre. 18.08.2023

11:00-16:00

Jernaldergården

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tir. 22.08.2023

12:15-14:00

Universitetsbiblioteket, studieverkstedet
B-011

Informasjonsmøte om utveksling våren 2024

Tir. 22.08.2023

12:15-13:00

Digitalt
Lenke blir publisert på Canvas #UiSutveksling

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Ons. 23.08.2023

09:15-11:00

Universitetsbiblioteket, studieverkstedet
B-011

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk)

Ons. 23.08.2023

14:15-15:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands hus
Informasjon om rom kommer

Minigilde på Jernaldergården

Søn. 27.08.2023

14:00-14:30

Jernaldergården
Gildehallen

Introduksjon til Zotero

Man. 28.08.2023

10:15-12:00

Universitetsbiblioteket, Dataverkstedet
KE A-259

Introduksjon til EndNote

Tir. 29.08.2023

12:15-14:00

Universitetsbiblioteket, kursrommet
KE A-253

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk)

Tir. 29.08.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands hus
KE A-101

Drop-in for deg som skal søke utveksling våren 2024

Tir. 29.08.2023

12:15-14:00

Kitty Kiellands Hus
S-300b Den store steinen