Bli utvekslingsambassadør

Som utvekslingsstudent fra TN og SV-fakultetet kan du være utvekslingsambassadør, og få enda mer ut av utenlandsoppholdet ditt.

Published Endret
Utveksling_Fjell TUM
Fjelltur i Canada.

Et semester ved et universitet i utlandet er en fantastisk mulighet til å utvikle din interkulturelle forståelse og akademiske kompetanse.

Som utvekslingsambassadør deler du dine erfaringer under og i etterkant av utvekslingsoppholdet. Slik kan du hjelpe andre studenter som har lyst å reise på utveksling, og kanskje har de samme spørsmålene som du hadde.   

Hva gjør man som utvekslingsambassadør?

Å være ambassadør handler om å fortelle andre studenter om hvordan du har det på utveksling. Konkret består ambassadøroppgavene i: 

  • Lage tre blogginnlegg fra utvekslingsoppholdet. Disse publiseres på bloggen utveksling.uis.no  
  • Delta på på ett arrangement når du er kommet hjem. Det kan for eksempel være informasjonsmøte for studenter, stå på stand eller lignende.   
To studenter surfer
Surfing på Hawaii.

Hvordan blir jeg utvekslingsambassadør?

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet som skal på utveksling, kan melde sin interesse for å bli studentambassadør.

Du finner påmeldingsskjema her.

Hva er utvekslingsambassadør-prosjektet?  

Våren 2019 reiste de første utvekslingsambassadørene fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet på utveksling. Vi har lært mye av Universitetet i Bergen som har hatt utvekslingsambassadører i flere år.  

I prosjektet får studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet mulighet til å gjøre noe ekstra ut av utenlandsoppholdet, gjennom å være utvekslingambassadør. 

Jeg har fortsatt en del spørsmål. Hvem kontakter jeg?

Ikke nøl med å ta kontakt med din studiekonsulent eller prodekan for utdanning Elisabeth Enoksen.

Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832152
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag