Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument I - Jazz BAM111J

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer og støtteinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument og støtteinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM111J

Versjon

1

Vekting (SP)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

 • Utvikle refleksjon og selvstendighet rundt det å bli fremtidig yrkesutøver på sitt hovedinstrument. 
 • Kjenne til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument
 • Utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid 
 • Arbeide målrettet over tid 

Kunnskaper 

 • vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter 
 • skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt hovedinstrument innenfor et visst spekter av stilretninger 
 • opparbeide an begynnende oversikt over repertoaret for støtteinstrument
 • gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning. 

Ferdigheter 

 • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper 
 • utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner 
 • Kunne bruke didaktiske verktøy som lytting, imitasjon og transkripsjon i eget instrumentalt arbeid. 
Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill) og teorifagene. Klaver og/eller trommer regnes som obligatorisk instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til andre former for supplerende instrumental/vokalundervisning.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Utøvende musikk - Jazz

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende hovedinstrument - Jazz 1/2 10 Minutter Bestått - Ikke bestått
Utøvende støtteinstrument - Jazz 1/2 10 Minutter Bestått - Ikke bestått

Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter. Eksamen i emne kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, og i forbindelse med eksamen i emnet BAM112J (ensemble), etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som Bjergsted jazzensemble.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. Det vises til fraværsreglementet ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Fagperson(er)
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Emneansvarlig: Stein Inge Brækhus
Emneansvarlig: Thomas Eide Torstrup
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument og støtteinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg. 
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto