Hopp til hovedinnhold

Prosjekt i musikkteori og hørelære BAM329

Dette er et prosjektbasert fag relatert til avanserte problemstillinger innen musikkteori og/eller hørelære. Spesifikt innhold avgjøres av studenter og faglærere i samråd. Faget kan søkes i 2. studieår på utøvende bachelor. Emnet tilbys dersom det er studentgrunnlag og ressurser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM329

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • Kan i høy grad reflektere over fagets relevans i forhold til egen utøvende praksis og/eller generelt/spesialisert musikerskap.

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper som er relevante for faget.

Ferdigheter

  • Mestre ferdigheter som er relevante for faget.
Innhold
Avanserte problemstillinger innen musikkteori og/eller hørelære. Innholdet spesifiseres i samråd med faglærer når emnet kunngjøres.
Forkunnskapkrav
Kunnskaper I forhold til BAM215 Sats- og hørelære I.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Fullføre oppgavene som er spesifikke for faget. Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærere.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Arbeidsmetoder varierer avhengig av måten å fullføre og innholdet på.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto