Hopp til hovedinnhold

Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi BIO110

Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase, for celler, vev, organer og kroppens funksjoner. Celler og vev. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Endokrinologi. Skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene, blodet og immunitet. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelse og ernæring. Nyrene og urinveiene. Reproduksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BIO110

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurset vil studenten ha en viktig basiskunnskap innen anatomi og fysiologi som kan anvendes i biomedisinske problemstillinger. Kunnskap om kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil du ha fått kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemer fungerer selvstendig og i et samspill med andre, slik at kroppen fungerer som en helhet.
 • anatomisk terminologi
 • oppbygginger av celler og vev
 • prinsippene om homeostase for vev, organer og kroppens funksjoner
 • betydning av blodet
 • oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet.
 • prinsippene om immunitet
 • gi en beskrivelse av menneskets nervesystem og sanser
 • kroppens temperaturregulering
 • prinsippene om endokrinologi
 • prinsippene om urinveiene, fordøyelsessystemet og ernæring
 • oppbygging av skjelettet, ledd og muskelsystemet
 • gi en beskrivelse av menneskets organer
 • anatomien og fysiologien til det maskuline og feminine reproduksjonssystemet, menneskets utvikling og arv
Innhold
Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø (homeostase). Grunnleggende om cellens oppbygning og struktur. Histologi - vev. Huden. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Hormoner. Bevegelsesapparatet: skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene. Blodet og immunforsvaret. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelsessystemet og ernæring. Nyrene og urinveiene. Væskebalanse og syre/base-regulering. Reproduksjon. Genetikk og arv.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kleng Brekkå
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Kleng Brekkå
Arbeidsformer
Fire timer forelesning pr. uke.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi (BBI110) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE300) 10
Anatomi og fysiologi (BIE130) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE140) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077) 10
Anatomi og fysiologi (TE0006) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006) 3
Anatomi og fysiologi (ELE110) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto