Videregående cellebiologi (BIO515)

Avansert cellebiologi dekker forståelsen av hvordan celler samarbeider i flercellede organismer. Eksperimentelle teknikker som vanligvis brukes for å studere humane celler vil bli utforsket. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BIO515

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Celler er små med bare en tynn membran som beskytter dem mot omgivelsene, men sammen danner de komplekse konstruksjoner som en menneskekropp. De fleste celler i flercellede organismer er organisert i samlinger kalt vev der de "samarbeider" om en funksjon, som videre tilegnes organer. I dette emnet utforsker vi hvordan celler samhandler i komplekse strukturer som vev og er avhengige av ekstracellulær matriks og vaskulatur for å opprettholde funksjon. Kurset vil fokusere på hvordan dysfunksjon av cellene kan føre til sykdom, spesielt med fokus på kreft. Eksperimentelle teknikker som vanligvis brukes for å studere humane celler vil bli utforsket.

Læringsutbytte

  • Studentene vil ha god kunnskap om hierarkiet til celler i flercellede organismer og samspillet som eksisterer for å holde dem i vekst og overlevelse.
  • Studentene skal få spesialisert kunnskap om hvilke prosesser som kan dysreguleres til å forårsake sykdom og hvordan vi kan studere disse ved hjelp av ulike cellemodellsystemer.
  • Studentene skal tilegne seg ferdigheter i gjengivelse av vitenskapelig litteratur, lage og fremføre muntlige presentasjoner for sine jevnaldrende og fremvise vitenskapelige skriveferdigheter.

Forkunnskapskrav

BIO100 Cellebiologi

Anbefalte forkunnskaper

BIO110 Anatomi og fysiologi, BIO200 Biokjemi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppearbeid, Obligatorisk oppmøte
Emnet er avhengig av aktivt studentengasjement og inkluderer følgende obligatoriske elementer:
  • Bidrag til gruppearbeidet er obligatorisk. To ulike gruppeoppgaver skal presenteres og vurderes: godkjent / ikke godkjent. Godkjente oppgaver kreves for å kunne kvalifisere til skriftlig eksamen.
  • Planlagte undervisningstimer: Det kreves 80 % oppmøte for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Emnet vil bli undervist ved hjelp av "flipped-classroom" og blandet læring med fokus på studentengasjement og aktiv læring. Studentene skal jobbe i grupper gjennom de ulike temaene i de oppsatte undervisningstimene. Gruppeoppgavene vil bli presentert muntlig for resten av klassen om et gitt emne.

Digitale laboratorieøkter vil bli undervist med fokus på å forstå eksperimentelle teknikker for å undersøke humane kreftceller.

Åpent for

Biologisk kjemi - master i realfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto