Hopp til hovedinnhold

Bedriftsøkonomi BRH110

Emnet omfatter utarbeidelse av kalkyler, forståelse av ulike markedsformer og prisbeslutninger, utarbeidelse og analyse av budsjetter og finansielle rapporter, beslutningsanalyse og implementering av relevante bærekraftmål i bedriftens økonomistyringssystem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRH110

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs forventes det at studentene:

  • Har kunnskap om bidrag- og selvkostkalkyler (NY)
  • Har kunnskap om ulike konkurranseformer og prismekanismer
  • Ha kunnskap om finansielle rapporter
  • Ha kunnskap om økonomiske beslutningsmodeller
  • Ha kunnskap om budsjettmodeller og innvendinger mot tradisjonell budsjettering (NY)
  • Ha kunnskap om ulike bærekraftmåls betydning for moderne økonomistyring (NY)

 Ferdigheter 

Etter endt kurs forventes det at studentene:

  • Har ferdigheter i oppsett av driftsregnskap og dertil hørende analysemodeller
  • Har ferdigheter i oppsett av kostnads- og resultatmodeller

Generell kompetanse:

  •  Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i økonomisk styring av tjenesteytende virksomheter. Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.
Innhold
I enhver organisasjon er det behov for økonomisk styring i mer eller mindre grad. Kurset gir studentene en grunnleggende forståelse for hvordan en kan benytte økonomiske modeller innen ulike organisasjoner for å treffe beslutninger som gir økt økonomisk nytte for organisasjonen.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 7 Timer A - F

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Terje Heskestad
Timelærer: Lars Atle Kjøde
Emneansvarlig: Trude Furunes
Arbeidsformer
Forelesninger og gruppearbeid. Simulering med dataverktøy.
Åpent for
Hotelledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Økonomi 1 (BHO150) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto