Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon i serviceorganisasjoner BRH200

Kommunikasjon er en helt sentral del av organisasjoners ledelse og virksomhet, enten fokus er på lederes praksis, å motivere ansatte, formidle og implementere beslutninger, forhandlinger eller endringsprosesser. Organisasjonskommunikasjon er viktig for å skape en opplevelse av medvirkning, tillit, åpenhet og troverdighet. Dette kurset vil bidra til økt forståelse for hvordan ledere kan utforme og implementere effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål og for å bygge en positiv og inkluderende organisasjonskultur.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRH200

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha gjennomført kurset vil studenten:

  • Ha kunnskap om og forståelse for grunnleggende prinsipper og modeller for intern og ekstern organisasjonskommunikasjon.
  • Ha kunnskap om og forståelse for hvordan organisasjonskommunikasjon kan påvirke en organisasjons effektivitet og kultur.
  • Ha kunnskap om og forståelse for sentrale prinsipper og teorier om interkulturell kommunikasjon i en organisasjonskontekst.

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført kurset vil studenten:

  • Kunne gjenkjenne sentrale prinsipper for planlegging og implementering av effektiv intern og ekstern kommunikasjon i en organisasjon og kunne anvende disse for å kommunisere mer effektivt og hensiktsmessig i en organisasjonskontekst.
  • Kunne beskrive sentrale prinsipper og dimensjoner. ved organisasjonskommunikasjon slik de påvirker organisasjonskultur og endringer.
  • Kunne gjenkjenne og anvende sentrale prinsipper for interkulturell kommunikasjon i ulike kulturelle kontekster.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten:

  • Kunne reflektere omkring etiske problemstillinger knyttet til intern ekstern og interkulturell organisasjonskommunikasjon.
  • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter om organisasjonskommunikasjon og interkulturell kommunikasjon på nye områder og i nye situasjoner.
  • Kunne kommunisere om relevant forskning, analyser og konklusjoner innenfor fagområdene  organisasjonskommunikasjon og interkulturell kommunikasjon.
Innhold
Kurset gir en teoretisk introduksjon til både interne og eksterne aspekter ved organisasjonskommunikasjon. Deltakerne vil få en økt forståelse for hvordan ledere kan utvikle og implementere effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål. Sentrale temaer er ledelseskommunikasjon, etisk kommunikasjon, retorikk, mellommenneskelig kommunikasjon, kommunikasjon i grupper, organisasjonsidentitet, storytelling, omdømmehåndtering, sosiale medier, endringskommunikasjon og krisekommunikasjon. I dagens globale hotell- og reiselivsindustri er interkulturelle perspektiver en viktig del av organisasjonskommunikasjon. Kurset vil også fokusere på betydningen av interkulturell kommunikasjon i en organisasjonskontekst.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave i gruppe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave i gruppe eller individuell 3/10 1 Uker A - F
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Presentasjoner
En presentasjon er obligatorisk og må gjennomføres for å ha rett til å ta skriftlig eksamen. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tone Therese Linge
Arbeidsformer
Forelesninger, individuelle- og gruppeoppgaver, presentasjoner i undervisningen. 
Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BHO301) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto