Hopp til hovedinnhold

Byggfaglig innføring BYG100

Emnet introduserer 2D og 3D dataassistert konstruksjon (DAK) tegning for byggebransjen og planleggingsfag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG100

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte
  • Kjenner prinsipper og standarder for tekniske tegninger i byggebransjen.
  • Være kjent med grensesnitt og funksjoner i DAK programmene.
  • Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
  • Behersker grunnleggende bruk av tegneprogrammene
  • Kunne prosjektere en enkel bygning ved hjelp av dataverktøy og presentere profesjonelle, tydelige og tiltalende tegninger.
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk.
Innhold
Emnet vil legge grunnlag for byggingeniørers bruk av tekniske tegninger ved å gi undervisning i tegningsforståelse og bruk av databaserte tegneprogrammer med hovedfokus på Revit.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Eksamen består av to deler; Byggematerialer & geoteknikk. Kandidaten må bestå begge delene av eksamen. Hver eksamens del vektes 50%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen
Alle obligatoriske oppgaver må være godkent for å få lov til å levere prosjektmapen
Fagperson(er)
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
I gjennomsnitt 6 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske oppgaver og obligatorisk innlevering av prosjektmappe.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering

Vurderingsformen i emnet består av en mappevurdering som teller 100% av endelig karakter. Mappeevaluering består av: innleveringssoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godjente, prosjektoppgave i gruppe som teller 40% av endelig karakter, og en individuell prosjektoppgave som teller 60% av endelig karakter.

Obligatorisk innleveringer i må være godkjent før studenten(e) kan levere prosjekoppgaver.

Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto