Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

Emnet introduserer 2D og 3D dataassistert konstruksjon (DAK) tegning for byggebransjen og planleggingsfag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG100

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet vil legge grunnlag for byggingeniørers bruk av tekniske tegninger ved å gi undervisning i tegningsforståelse og bruk av databaserte tegneprogrammer.

Læringsutbytte

  • Kjenner prinsipper og standarder for tekniske tegninger i byggebransjen.
  • Være kjent med grensesnitt og funksjoner i DAK programmene.
  • Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
  • Behersker grunnleggende bruk av tegneprogrammene
  • Kunne prosjektere en enkel bygning ved hjelp av dataverktøy og presentere profesjonelle, tydelige og tiltalende tegninger.
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bokstavkarakterer

Mappevurderingen består av en prosjektoppgave i gruppe som teller 40 %, og en individuell prosjektoppgave som teller 60 %. Mappen vurderes samlet og gis en felles karakter. Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.Det er ingen kontinuasjonsmuligheter for mappen. Studenter som ønsker å forbedre karakteren kan gjennomføre mappevurderingen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer/øvinger
Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få lov til å levere prosjektmappen

Fagperson(er)

Faglærer:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 6 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske oppgaver og obligatorisk innlevering av prosjektmappe.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto