Hopp til hovedinnhold

Byggematerialer og geoteknikk BYG102

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021

Fakta
Emnekode

BYG102

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.
Innhold

Materialdelen av emnet ser på aktuelle materialer som inngår som bærende deler av konstruksjoner i Bygg og Anlegg. Aktuelle materialer kan være: betong, stål, aluminium, trematerialer, tegl, stein, asfalt.

Spesielt for betong ses på proporsjonering, delmaterialer, fremstilling, forhold ved herding og konsekvens for egenskaper til den ferdige betongen.

Geoteknikk: Introduksjon til geologi, opphavet til løsmassene, jordartenes fysiske egenskaper, porer og fasthet, stabilitetsberegninger av skråninger, aktivt og passivt jordtrykk, fundamentering på leire og sand, pælefundamentering, setninger ,vannstrømming i jord.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent formelsamling. , Godkjent kalkulator.

Eksamen består av to deler; Byggematerialer & geoteknikk. Kandidaten må bestå begge delene av eksamen. Hver eksamens del vektes 50%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen
Alle obligatoriske labøvinger, totalt 10, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger har obligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må godkjennes. 
Fagperson(er)
Faglærer: Fernando Mazuera Rico
Emneansvarlig: Yanyan Sha
Ansvarlig laboratorieøvelser: Guzman Cruz Rodriguez
Faglærer: Jarle Berge
Ansvarlig laboratorieøvelser: Samdar Kakay
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
I gjennomsnitt 6 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske labøvinger og obligatorisk innlevering av rapporter.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Bygningsmaterialer (TE0423) 5
Bygningsmaterialer (TE0423) 5
Geoteknikk (TE0081) 5
Geoteknikk (TE0081) 5
Geoteknikk (BIB130) 5
Bygningsteknologi (BIB140) 5
Byggematerialer (BYG150) 5
Geoteknikk (BYG245) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto