Vann og avløp (BYG125)

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha basiskunnskaper og ferdigheter innen dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemer.

Dette inkluderer blant annet innføring i urban hydrologi, VA-hydraulikk, vannkvalitet og vann forurensning, vannkilder og vanninntakk, vannbehov og  overføring og distribusjon av forsyningsvann, og håndtering av overvann.

Kunskaper om dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemet vil være et sentralt tema.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYG125

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Innføring i Hydraulikk for Vann. Vannforsyning: Vannkvalitet, vannforsyningkilder, kapasitet av vannkilder, inntak, overføring og ledningssystem. Avløp: Utforming og planlegging av ledningssystem, spesielle konstruksjoner, utslipp, separate avløpsanlegg og behandling av avløpsvann, miljøkonsekvenser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten skulle ha godt kunnskaper om

 • elementer av vann og avløp-teknikk
 • dimensjonering og utforming av anlegg for vann og avløp system
 • planlegging og prosjektering av vann og avløp systemet
 • utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • bruk av dataverktøy for bruk i VA-teknikk
 • VA arealmåling

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og prosjektering av vann og avløp systemet, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
 • Kjenne lovgivning, normaler og tekniske- og estetiske formingsparameter

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet
 • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK), ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektoppgaverr

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgaver 1/2 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer Alle

Totalkarakter bestemmes av skriftlig eksamen og karakter på to obligatoriske innleveringer (laboratorierapport og projekrapport). Innleveringene blir vurdert med karakter A-F.En laboratorierapport endres fra en vurderingsdel til en obligatorisk aktivitet. Laboratorierapporten må være vurdert som «godkjent» for at kandidatene skal få adgang til vurderingen i emnet.Skriftlig eksamen teller 50% og de obligatoriske projektrapporten teller 50%. Den obligatorisk projekt innleveringen (50%) består av to deler: en gruppearbeid som dimensjonering teller 20% og en gruppearbeid som tekniske planer teller 30%.Prosjektoppgave må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen. Totalkarakter settes av faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Labrapport
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)

Faglærer:

Swen Roemer

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Mellom 4 og 6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vann og avløp (BIB620_1) 10

Åpent for

Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto