Vann og avløp (BYG125)

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha basiskunnskaper og ferdigheter innen dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemer.

Dette inkluderer blant annet innføring i urban hydrologi, VA-hydraulikk, vannkvalitet og vann forurensning, vannkilder og vanninntakk, vannbehov og overføring og distribusjon av forsyningsvann, og håndtering av overvann.

Kunskaper om dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemet vil være et sentralt tema.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BYG125

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Innføring i Hydraulikk for Vann. Vannforsyning: Vannkvalitet, vannforsyningkilder, kapasitet av vannkilder, inntak, overføring og ledningssystem. Avløp: Utforming og planlegging av ledningssystem, spesielle konstruksjoner, utslipp, separate avløpsanlegg og behandling av avløpsvann, miljøkonsekvenser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten skulle ha godt kunnskaper om

 • elementer av vann og avløp-teknikk
 • dimensjonering og utforming av anlegg for vann og avløp system
 • planlegging og prosjektering av vann og avløp systemet
 • utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • bruk av dataverktøy for bruk i VA-teknikk
 • VA arealmåling

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og prosjektering av vann og avløp systemet, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
 • Kjenne lovgivning, normaler og tekniske- og estetiske formingsparameter

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet
 • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK), ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektoppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 5/10 4 Timer Bokstavkarakterer Alle
Prosjektoppgave 1 3/10 Bokstavkarakterer
Prosjektoppgave 2 2/10 Bokstavkarakterer

Vurderingsformen er todelt som består av 50% skriftlig eksamen og 50% prosjektoppgaver (er todelt: 30% gruppearbeid om tekniske planer og 20% gruppearbeid om dimensjonering. Samlet karakter på prosjektoppgaver beregnes av faglærer).Det vil ikke tilbys kontinuasjonsmulighet på prosjektoppgaver, og studenter som ikke består-/eller ønsker å forbedre karakter på prosjektoppgaver må ta denne vurderingsdelen på nytt neste gang det tilbys som ordinær vurdering.Skriftlig eksamen vil være på papir på campus.Alle vurderingsdeler må bestås for å få samlet karakter i emnet

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Labrapport

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Obligatorisk laboratorierapport vurderes med godkjent/ikke godkjent, og må være godkjent for å få tilgang til prosjektoppgaver og skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Swen Roemer

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Mellom 4 og 6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vann og avløp (BIB620_1) 10

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto