Hopp til hovedinnhold

Vann og avløp BYG125

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha basiskunnskaper og ferdigheter innen dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemer.

Dette inkluderer blant annet innføring i urban hydrologi, VA-hydraulikk, vannkvalitet og vann forurensning, vannkilder og vanninntakk, vannbehov og  overføring og distribusjon av forsyningsvann, og håndtering av overvann.

Kunskaper om dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemet vil være et sentralt tema.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG125

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten skulle ha godt kunnskaper om

 • elementer av vann og avløp-teknikk
 • dimensjonering og utforming av anlegg for vann og avløp system
 • planlegging og prosjektering av vann og avløp systemet
 • utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • bruk av dataverktøy for bruk i VA-teknikk

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og prosjektering av vann og avløp systemet, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
 • Kjenne lovgivning, normaler og tekniske- og estetiske formingsparameter

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet
 • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk
Innhold
Innføring i Hydraulikk for Vann. Vannforsyning: Vannkvalitet, vannforsyningkilder, kapasitet av vannkilder, inntak, overføring og ledningssystem. Avløp: Utforming og planlegging av ledningssystem, spesielle konstruksjoner, utslipp, separate avløpsanlegg og behandling av avløpsvann, miljøkonsekvenser.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektoppgaverr

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgaver 1/2 A - F
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer A - F Alle.

Totalkarakter bestemmes av skriftlig eksamen og karakter på to obligatoriske innleveringer. Innleveringene blir vurdert med karakter A-F. Skriftlig eksamen teller 50% og de obligatoriske innleveringene teller 50%.Obligatoriske innleveringene (50%) består av to deler: en gruppearbeid som dimensjonering teller 20% og en gruppearbeid som tekniske planer teller 30%.Totalkarakter settes av faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ari Krisna Mawira Tarigan
Faglærer: Swen Roemer
Faglærer: Guzman Cruz Rodriguez
Faglærer: Lotte Christensen Navratil
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Mellom 4 og 6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vann og avløp (BIB620) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto