Hopp til hovedinnhold

Konstruksjonsmekanikk 1 BYG140

Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.

Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG140

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
  • kjenne til de grunnleggende begrepene innen statikk og fasthetslære
  • kunne beregne opplagerkrefter i statisk bestemte konstruksjoner, basert på kjente ytre krefter
  • kunne beregne deformasjoner i statisk bestemte konstruksjoner
  • kunne beregne snittkrefter i statisk bestemte konstruksjoner og tegne diagram for disse
  • kunne beregne spenninger og tøyninger over et tverrsnitt i et konstruksjonselement under kraftpåvirkning eller temperaturendring
  • kunne dimensjonere enkle statisk bestemte konstruksjoner og konstruksjonselementer
Innhold

Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.

Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker.

Forkunnskapkrav
MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Bestemt enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Regneøvelser

Totalt 8 obligatoriske regneøvinger. 3/4 av de obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)
Faglærer: Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Emneansvarlig: Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
5 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonsmekanikk 1 (BIB120) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto