Hopp til hovedinnhold

Geoteknikk BYG245

Etter endt emne skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG245

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter endt emne skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.
Innhold
Introduksjon til geologi, opphavet til løsmassene, jordartenes fysiske egenskaper, porer og fasthet, stabilitetsberegninger av skråninger, aktivt og passivt jordtrykk, fundamentering på leire og sand, pælefundamentering, setninger ,vannstrømming i jord.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen
Alle obligatoriske labøvinger, totalt 6, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger har obligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må godkjennes. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Yanyan Sha
Ansvarlig laboratorieøvelser: Guzman Cruz Rodriguez
Emneansvarlig: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Studieprogramleder: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Ansvarlig laboratorieøvelser: John Charles Grønli
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
I gjennomsnitt 4 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske labøvinger og obligatorisk innlevering av rapporter.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Byggematerialer og geoteknikk (BYG102) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto