X-ray and Neutron scattering (FYS620)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

FYS620

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS320 Kvantemekanikk, FYS340 Statistisk fysikk

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 8/10 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Labratorierapport 2/10 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte på labkurs

Fagperson(er)

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Åpent for

Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto