Hopp til hovedinnhold

3D Geomodellering GEO540

I dette emnet vil studentene lære å bygge 3D-strukturelle geomodeller og generere facies/property modeller.

Studentene vil få grunnleggende kunnskap om bygging av 3D-geologiske modeller gjennom en fullstendig arbeidsflyt i struktur- og property-modellering. Studentene vil også bygge sine egne modeller ved hjelp av programvaren Petrel.  De vil få opplæring i bruk av RMS.  I kurset inngår også et obligatorisk feltkurs i Hellas hvor geologiske utsnitt vil kartlegges med formål om å bygge strukturelle og facies-modeller. 

Merk at det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen til dekning av reisekostnader og mat. Maks. antall deltakere er 25.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

GEO540

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:

Kunnskap

  • Forstå de viktigste prosessene ved bygging av 3D geologiske modeller
  • Forståelse av tredimensjonell struktur- og faciesgeometri på seismisk skala

Ferdigheter

  • Kan bygge 3D-geologiske modeller ved hjelp av industristandardprogramvarer
  • Kan kartelegge regionale geologiske strukturer og bygge 3D strukturelle modeller
  • Kan analysere data og konstruere petrofysiske modeller

Generell kompetanse

  • Ha evne til å kommunisere teknisk,effektivt i skriftlig og muntlig form
  • Ha evne til å arbeide i team og samhandle med kolleger på en etisk og profesjonell måte.
Innhold

I kurset vil studentene lære å bygge 3D-strukturelle geomodeller og generere facies/property modeller.

Studentene vil få grunnleggende kunnskap om bygging av 3D-geologiske modeller gjennom en fullstendig arbeidsflyt i struktur- og property-modellering. Studentene vil også bygge sine egne modeller ved hjelp av programvaren Petrel. De vil få opplæring i bruk av RMS. I emnet inngår også et obligatorisk feltkurs i Hellas hvor geologiske utsnitt vil kartlegges med formål om å bygge stukturelle og facies-modeller. 

Merk at det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen til dekning av reisekostnader og mat. Maks. antall deltakere er 25.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
GEO530 Beslutningsanalyse med geostatistikk, MPG230 Geostatistikk og reservoarmodellering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 1 Semestre A - F Alle

Det er krav om å delta på ekskursjonen for å kunne gjennomføre rapportene.Mappeevaluering som består av
• Laboratorieoppgaver: 10%
• Innleveringsoppgaver: 40%
• Prosjektrapport: 25%. Prosjektrapporten består av en strukturell modell presentasjon
• Facies model rapport: 25%

Det gis ikke karakter på mappen før alle rapportene er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Christopher Townsend
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer

Kursdeltakelse er påkrevd ettersom det er nødvengid med øvelse i dataferdigheter og bruk av konsepter både i laboratoriet og i felten.

Det vil være ukentlige forelesninger i vårsemesteret, hovedsaklig uke 2-4 og uke 11-19. Vanligvis 2 forelesninger per uke, som vil være opp til 8 timer lange. Disse kan finne sted på ettermiddags- og kveldstid. Enkelte uker vil det ikke være forelesninger. Det forventes at studentene jobber med emnet også utenom forelesningene.

Ved semesterstart vil det bli tilbudt et kurs i programvaren Petrel, som det sterkt oppfordres til at studentene deltar på. Programvaren vil bli benyttet i undervisningen i faget.

En 8 dager lang felttur til Hellas er obligatorisk.

Åpent for
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Emneevaluering
Standard UiS-prosedyre.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto