Hopp til hovedinnhold

Reservoir characterisation GEO630

Petroleumsgeologer trenger å tilpasse seg moderne utvikling i bruken av analytiske teknikker foruten de vanlige geofysiske, strukturelle og stratigrafiske metoder som brukes i den normale arbeidsflyten. Dette emnet vil introdusere ulike metoder som brukes i petroleumsgeologi rettet mot å forstå kilde, reservoar og forseglingsbergarter av hydrokarbon reservoarer. Studenten vil få en innføring i prinsipper for state-of-the-art metoder og teoriene bak disse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

GEO630

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet skal studenten være i stand til å kunne vurdere betydningen og nytten av ulike moderne metoder i forståelsen av hydrokarbon reservoarer. Dette skal oppnås ved å introdusere eksempler på anvendelse av metodene av reservoarbergarter på en global skala.
Innhold
Viktige temaer som tas opp i emnet er:
  • Geokjemiske teknikker og metoder for å analysere hydrokarboner, reservoar- og forseglingsbergarter.
  • Isotope geokjemiske teknikker og teknikker og metoder for å analysere hydrokarboner, reservoar- og forseglingsbergarter
  • Diagenese og bevegelse av hydrokarboner i bergarter.
  • Biostratigrafi: metoder og analytiske teknikker.
  • Ikke-standard korrelasjonsteknikker (chemostratigrafi, magnetostratigrafi, andre).
  • Moderne feltmetoder.
  • State-of-the-art kvantifiseringsmetoder for geologisk materiale.
  • Andre metoder
  • Korte ekskursjoner i området
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
GEO500 Avsetningssystemer og sekvensstratigrafi, GEO510 Strukturelle trekk, MPG160 Strukturelle trekk og basseng analyse, MPG210 Avsetningssystemer og sekvensstratigrafi.
Eksamen / vurdering

Mappe, muntlig-og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 35/100 30 Minutter A - F Alle
Mappevurdering 50/100 1 Semestre A - F Alle
Midtveis eksamen 15/100 2 Timer A - F Alle

Emnet har en løpende vurdering bestående av en mappe, en presentasjon, og en "om semesteret" eksamen. Alle deler må være bestått for at man skal oppnå en samlet karakter i emnet. Mappen består av lab rapporter og to prosjekter. Det gis ikke karakter på mappen før alle rapportene er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Udo Zimmermann
Faglærer: Mona Wetrhus Minde
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer
Forelesninger og laboratorieøvelser, hjemmeoppgaver, feltarbeid og korte tester.
Åpent for
Opptak til enkeltemner på Phd-nivå Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Emneevaluering
Standard UiS rutiner
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anvendt geofag metoder (MPG220) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto