Hopp til hovedinnhold

Utvikle Forskningsferdigheter IER620

Dette er et valgemne som har som mål å hjelpe studentene forbedre sine ferdigheter innen forskningsteknikk, skriving og presentasjonsteknikk i forberedelse med masteroppgaven. Kurset er håndtert som et seminar, og i nært samarbeid med den valgte veileder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

IER620

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om hvordan en anvender vitenskapelige metode
 • Kunnskap om hvordan en søker og samler informasjon som er nødvendig for å utvikle en prosjektbeskrivelse for en avhandling.

Ferdigheter:

 • Har kunnskap og ferdigheter om hvordan en etablerer en problemstilling for en avhandling.
 • Kunne gjennomføre grunnleggende forskning ved hjelp bibliotekressurser
 • Kunne gi vitenskapelige presentasjoner, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:

 • Skrive et forslag og utforme en vitenskapelig problemstilling
 • Kunne kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig
 • Definere tidsrammer og ansvar i definisjonen av faglige problemstillinger som kan gjelde for virkelige saker.
Innhold
Gjennomgang av viktige emner som er relevante for vitenskapelig forskning.
 • Vitenskapelig metode
 • Hvordan utforme et forskningsprosjekt
 • Hvordan skrive vitenskapelige artikler, forslag, etc
 • Hvordan lage og presentere vitenskapelige / tekniske presentasjoner
 • Beste praksis for å drive forskning
Forkunnskapskrav
Må ha fullført minst ett helt semester i masterstudiet i Petroleum Geosciences Engineering eller Petroleum Engineering ved UiS eller tilsvarende.
Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og prosjekt rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 35/100 30 Minutter Bokstavkarakterer Alle
Prosjektrapport 50/100 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle
Rapport 15/100 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Løpende vurderingAlle delene må være bestått for å bestå kurset. Alle delene må vurderes for å få karakter. Vis en student stryker, må studenten ta kurset på ny året etter. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på vurderingsdeler. Studenter som ønsker å ta disse delene på nytt, må gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.Kommunikasjon via e-post og Canvas. Studenten må selv sørge for at e-postadressen er korrekt i studentsystemet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Obligatorisk aktivitet: bestå 4 av 7 oppgaver for å levere semesterprosjektet og gjøre presentasjonen; hver oppgave 1 uke; obligatoriske aktiviteter innebygd i semesterprosjektet; bestått / ikke bestått gitt 4 uker før semesterprosjekt forfaller
Arbeidsformer
 • E-Forelesninger som er relevante for å utvikle en vitenskapelig problemstilling for en forskningsoppgave og hvordan du kan holde presentasjoner
 • kompetanseutviklings-workshops i forelesningssammenheng
 • Opplæring av bibliotekdatakunnskaper
 • Deltakelse ved besøk av gjesteforelesere fra vitenskapelig sammenheng og industrien

Studentens tilstedeværelse i de ulike arbeidsformene i dette emnet er sterkt anbefalt for å kunne utvikle ferdigheter knyttet til oppdrag.

Åpent for
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Emneevaluering
Standard UiS-prosedyre.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Utvikle Forskningsferdigheter (GEO620) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto