Hopp til hovedinnhold

Miljøkjemi og HMS KJE100

Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

KJE100

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter utført kurs skal studentene kunne:
  • navnsette uorganiske og organiske kjemikalier
  • ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting
  • forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv.
  • prinsipper for likevekter
  • ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi
  • ha basiskunnskaper om luftforurensing og rensing, tilgang til ferskvann, vannforurensing or rensing, avfallsbehandling, fornybar og ikke-fornybar energi, energisparing/økonomisering og HMS/arbeidsmiljø.
Innhold
Kjemi: Atomstrukturen. Kjemisk binding. Intermolekylære bindinger. Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og Organisk kjemi. Miljøkunnskap: økologi, renere teknologi, forurensning og konsekvenser av forurensning, renseteknologi, energi og enøk, avfall og behandling av avfall. Arbeidsmiljø, kjemiske og fysiske miljøfaktorer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Cappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamling

Du må kunne svare riktig på noen spørsmål om både kjemi og miljø for å bestå eksamen. Det er kun tillatt med Tabell og formelsamling av Cappelen, Dalen m.fl...." som hjelpemiddel til eksamen. Kalkulator av type Citizen SR-270X, HP-30S, Casio FX82 eller TI-30.

Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Emneansvarlig: Emil Lindback
Emneansvarlig: Petra Imhof
Instituttleder: Gro Johnsen
Arbeidsformer
4 timer forelesning med 1 time oppgavegjennomgang pr uke.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Lektorutdanning for trinn 8-13 Marin- og undervannsteknologi - femårig master Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kjemi og miljølære (BIK280) 9
Kjemi og miljølære (BIT280) 9
Kjemi og miljølære (TE0552) 9
Kjemi og miljølære (TE0552) 9
Kjemi for data/elektro (RED101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto